Václav Havel

Václav Havel byl prezident České republiky, dramatik a esejista, jehož tvorba měla výrazný filozofický charakter. Ve své činnosti navázal na nejlepší tradice českého filozofického myšlení, věnoval pozornost jazyku jakožto nástroji lidského poznání a mezilidské komunikace a neblahým následkům deformace a zneužití slova. Řadu ocenění získal i za silný etický důraz, který jeho tvorbou prostupoval. Václav Havel je symbolem člověka, který příkladně, ušlechtile a nezištně odevzdával svou moudrost, vzdělanost a umění k prospěchu své vlasti a celému lidstvu. Zemřel 18. prosince 2011.

Ocenění:

  • Čestný doktorát UP - 28. května 1990

Fotogalerie