Centrum pro klinické právní vzdělávání

Právnická fakulta zajišťuje nejen kvalitní teoretické vzdělání, ale také praktické zkušenosti. Posluchači si už během studia vyzkoušejí na vlastní kůži, jaké to je „být právníkem". Nejintenzivnější způsob získávání praktických zkušeností představují právní kliniky, jejichž výuku zajišťuje Centrum pro klinické právní vzdělávání.

Most mezi teorií a praxí

Klinické právní vzdělávání funguje desítky let v zemích po celém světě (USA, Velká Británie, Jižní Afrika, Austrálie, Nigérie, Polsko a další). Studenti pod přísným dohledem pedagogů poskytují bezplatnou právní pomoc těm, kdo si placenou nemohou dovolit. Vysokoškoláci si tak v praxi vyzkouší princip „learn by doing“. Díky práci na „skutečném“ případě propojí znalosti z jinak odděleně vyučovaných odvětví práva.

Studenti-právníci pomáhají

Do Studentské právní poradny si pro radu může přijít kdokoli přímo z ulice. Na recepci přijme klienta student, který má zrovna službu. Zjistí, co má klient za problém, okopíruje si dokumenty a založí spis. Supervizor pak spis přidělí dvojici studentů, kteří pod jeho dohledem případ řeší. Vyhledávají předpisy a judikaturu, komunikují s klientem, konzultují se supervizorem a připravují varianty řešení problému.

Olomoucké kliniky s paragrafem

Předmětů s „klinikou“ v názvu se na fakultě vyučuje jedenáct: předměty, které jsou založeny na poradenství klientům (Studentská právní poradna, Spotřebitelská právní klinika, Administrativněprávní klinika nebo Právní klinika sociálního zabezpečení) a ostatní kliniky, jež místo práce s „živými klienty“ využívají simulaci reálných situací z praxe nebo obsahují praxi v nevládních organizacích či institucích (například Právní klinika ombudsmanské praxe, Lidskoprávní klinika, Antidiskriminační klinika, Právní klinika uprchlického a cizineckého práva a další).

Centrum pro klinické právní vzdělávání zajišťuje také výuku dalších praktických předmětů založených na jiné než klinické výukové metodě. Je to například předmět Právo pro každý den, který používá metodu street-law, kdy studenti PF UP vyučují právo na středních a základních školách. Jako další příklad lze uvést dovednostní předměty jako Kurz právnických dovedností či Vyhledávání právních informací. Výuku těchto předmětů zajišťují odborníci z fakulty i praxe.