Nadační fond Univerzity Palackého

Nadační fond Univerzity Palackého podporuje mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity tuzemských a zahraničních studentů magisterských a doktorských studijních programů realizovaných na UP. Chce tím přispět k rozvoji juniorské zahraniční spolupráce a v dlouhodobém horizontu pak k řešení civilizačních, technologických, zdravotních, sociálních či environmentálních problémů.

Programy podpory a související vzdělávací aktivity jsou určené pro studenty, kteří své vědecko-výzkumné či umělecké záměry myslí vážně. Věříme, že součástí odpovědného přístupu k vlastní práci na univerzitní půdě je schopnost reflexe významu a smyslu vědeckého či uměleckého počínání a schopnost srozumitelně prezentovat přínos projektů širokému spektru publika z řad odborné i laické veřejnosti.

Studenti mohou získat příspěvek ve výši až 200 000 Kč. Fond vypisuje výzvy, v rámci kterých mohou zájemci o podporu podat prostřednictvím webových stránek fondu (www.fond.upol.cz) online žádosti. Součástí žádosti je návrh rozpočtu a reference odborníků na daná výzkumná témata.