Dětská univerzita

Dětská univerzita nabízí jedinečnou příležitost pro školáky ve věku 8 – 12 let vyzkoušet si studium na vysoké škole včetně slavnostních aktů imatrikulace i promoce. Jejím cílem je přiblížit vědu dětem a seznámit je s fakultami olomoucké univerzity. Přednášky jsou interaktivní, mají formu hry, přičemž snahou vyučujících je děti zaujmout, umožnit jim nahlédnout pod pokličku nejrůznějších vědních oborů a zbavit je tak obav ze studia. Kromě řady zážitků a poznatků obdrží každý z nich na památku diplom o absolvování Dětské univerzity.