Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Odborníci ve vědeckém centru na cyrilometodějské fakultě zkoumají řecké a latinské texty, studují důležitá díla evropské křesťanské kultury a připravují neznámé latinské rukopisy k vydání. Pro čtenáře jsou nejpřínosnější jejich komentované překlady: texty, která zatím nebyly přeloženy do češtiny.

Mezi „stálice“ výzkumu patří alexandrijská škola a především Klement Alexandrijský a Origenes, důležitou postavou je také svatý Augustin. Alexandrijská škola je první školou teologického myšlení v dějinách. Studovali zde katechumeni, čekatelé na křest. Věnovali se nejen Písmu, ale také řecké filozofii, rétorice, gramatice nebo logice.

Od hliněných tabulek k moderním překladům

Díky grantu se vědci společně s Katedrou biblických věd CMTF a pražskými kolegy zabývají vznikem, historií a interpretací Bible. Jde o texty, které vznikaly ve Středomoří, Malé Asii nebo v severní Africe. Vznik biblických textů pokrývá období od hliněných tabulek a papyrů až k jejich poslední podobě.

Velký význam mají biblické komentáře vědců k nejasným místům v Bibli, které postupně vycházejí tiskem. Stejně důležité jsou první nebo nové české překlady starokřesťanských textů. Díky olomouckým vědcům vyšla například studie Augustin, O nesmrtelnosti duše Lenky Karfíkové či Řehoř z Nyssy, O stvoření člověka Magdaleny Bláhové. Společnou publikací olomouckých a pražských biblistů jsou Obtížné oddíly Předních proroků.