UP v mezinárodních žebříčcích

Univerzita Palackého v posledních letech opakovaně boduje v prestižních mezinárodních srovnáních vysokých škol. Rankingy hodnotí vědecký výkon vysokých škol na základě dat z databáze Scopus nebo Web of Science), ve většině případů posuzují však také kvalitu výuky, internacionalizaci univerzitního prostředí, spolupráci s průmyslem a neakedemickou sférou apod. Důležitou součástí bývá i tzv. reputace. vědy, výzkumu a výuky dané univerzity.

Do jednoho z nejuznávanějších žebříčků THE World University Ranking, který se soustředí na hodnocení univerzit v několika oblastech (kvalita výuky, věda a výzkum, citovanost, mezinárodní prostředí univerzity a spolupráce s průmyslem), pronikla univerzita poprvé v roce 2015. Zařadila se tak mezi 800 nejrespektovanějších vysokých škol ze 70 zemí světa, obsadila pozici mezi 501. a 600. místem.

Univerzita Palackého v roce 2016 poprvé pronikla do prestižního mezinárodního žebříčku vysokých škol QS World University Rankings. Žebříček obsahuje více než 900 univerzit, mezi TOP 700 školami má Česká republika pět zástupců. Univerzita Palackého je mezi nimi na čtvrtém místě. V globálním hodnocení zaujímá 651.-700. pozici.

V roce 2017 Univerzita Palackého poprvé pronikla do prestižního globálního žebříčku vysokých škol ARWU (Academic Ranking of World Universities), v němž obsadila 601. až 700. pozici. Figuruje tak ve všech žebříčcích takzvané Velké trojky, kam spolu se Šanghajským žebříčkem patří THE World University Rankings a QS World University Rankings. V souvislosti s ARWU si Univerzita Palackého v roce 2017 připsala i další prvenství. Její fakulta tělesné kultury se umístila na 101. až 150. místě globálního žebříčku sportovních vysokých škol Shanghai Ranking. Ten hodnotí zejména vědecko-výzkumný výkon pracovišť a olomouckou tělovýchovu staví na roveň například s University of Edinburgh, Florida State University nebo australskou Murdoch University.

Příslušnost k nejlepším světovým univerzitám potvrzuje i hodnocení amerického listu U. S. News, který sestavuje velmi ceněný žebříček U. S. News Best Global Universities Rankings. V roce 2015 olomoucká univerzita zaujala mezi hodnocenými 800 univerzitami 473. místo, což je oproti předchozímu roku posun o patnáct míst dopředu. V roce 2016, kdy v hodnocení přibylo dalších 250 univerzit, se udržela v první pětistovce a skončila na 494. pozici. V republikovém srovnání skončila Univerzita Palackého dokonce na druhém místě za Univerzitou Karlovou, o rok dříve byla na třetí příčce.V roce 2017 se i přes další navýšení počtu sledovaných univerzit olomoucké vysoké učení posunulo o 15 pozic na 479. místo. V tuzemském srovnání obsadilo třetí místo za Univerzitou Karlovou a Českým vysokým učením technickým.

 

Univerzita Palackého skončila v QS EECA Ranking pro léta 2015 a 2016 v hodnocení 150 univerzit ze 30 zemí na 64. příčce.

Další žebříčky

V žebříčku nejkvalitnějších univerzit světa sestaveném The Center for World University Rankings (CWUR) se Univerzita Palackého v roce 2016 umístila na 658. místě a oproti předchozímu roku si polepšila o 66 příček. Tisícovka hodnocených univerzit přitom představuje pouhá tři procenta všech vysokých škol na světě.

Díky vysokému počtu excelentních vědeckých publikací a čilé spolupráci se zahraničními výzkumníky uspěla UP také v mezinárodním hodnocení CWTS Leiden Ranking 2016. Co do citovanosti studií patří olomoucké univerzitě mezi tuzemskými vysokými školami první pozice. V celosvětovém srovnání obsadila například v kategorii věd o živé přírodě a o Zemi 202. místo v konkurenci 842 hodnocených univerzit. V hodnocení, jež sleduje publikace vzniklé na základě mezinárodního partnerství, zaujímá ve fyzikálních vědách dokonce 60. příčku.