Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu

Institut, jehož stěžejním posláním je posílení základního výzkumu na cyrilometodějské teologické fakultě, vznikl jako excelentní výzkumné fakultní pracoviště v prosinci 2014. Završil patnáctiletou badatelskou a pedagogickou práci katedry spirituální a pastorální teologie, jejíž vědecký tým se pod vedením profesora Pavla Ambrose dlouhodobě věnuje vztahům víry, kultury a spirituality v různých křesťanských tradicích a náboženství.

Institut navazuje na stejnojmenný projekt, při jehož realizaci se vytvořil vědecký tým mladých pracovníků, rozsáhlá mezinárodní síť kontaktů a spolupráce a nové metody výzkumu. A to především ve spolupráci se studenty doktorských studijních programů z České republiky i zahraničí, kteří pracují v neformálním uskupení pod názvem Fórum Velehrad.

Jednotlivá badatelská témata českých a zahraničních vědců se zaměřují především na filozoficko-teologická východiska dialogu křesťanství a sekulární společnosti, na studium a výzkum kultur a tradic z okruhu abrahámovských náboženství a mezináboženského dialogu. Věnují se také fenoménu spiritualit v epoše multikulturality a interreligiozity, ekumenismu a studiu a výzkumu tradic křesťanského Východu včetně tradice cyrilometodějské.

Institut spolupracuje s předními zahraničními experty, jejichž účast propojuje olomoucké pracoviště s výzkumnými institucemi ve světě - například Institut mezináboženského studia a dialogu Katolické univerzity ve Washingtonu,  Huffington Ecumenical Institute v Los Angeles, římská  International Society of Jesuit Ecumenists, krakovská Akademie Ignatianum nebo Fakulta orientálních studií v Oxfordu. Jednu z klíčových rolí při formování vědeckého týmu má významná italská znalkyně vzájemných vztahů křesťanského Východu a Západu Marie Campatelli, ředitelka Teologického ateliéru kardinála Špidlíka, interdisciplinárního pracoviště při Papežském východním institutu v Římě. Klíčová je rovněž spolupráce s olomouckým Centrem Aletti, jeho bohatě vybavenou knihovnou a nakladatelstvím Refugium.

Odborné týmy připravují ojedinělé konference. V březnu 2015 diskutovala v Olomouci evropská odborná veřejnost o vztahu islámu a současné Evropy, o měsíc později se uskutečnila konference Náboženství a obecné dobro zaměřená na principy a východiska mezináboženského dialogu v kontextu současných společenských a politických proměn.

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)