Vědecká centra

Univerzita Palackého patřila mezi českými vysokými školami k nejúspěšnějším žadatelům o dotační podporu v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje OP VaVpI. Na území města Olomouce vyrostla díky univerzitním projektům vědecko-výzkumná centra, jejichž význam přesahuje hranice regionu. V roce 2020 se integrovala zčásti nebo zcela do Českého institutu výzkumu a pokročilých materiálů.

CATRIN

Český institut výzkumu a pokročilých technologií (Czech Advanced Technology and Research Institute – CATRIN) je vysokoškolský ústav Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl integrací vědeckých týmů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) s cílem úzce propojit vědecké kapacity v oblasti biomedicíny, nanotechnologií, nových materiálů, výzkumu rostlin či biotechnologií a ještě úspěšněji čelit  globálním výzvám současného světa, k nimž patří například dopady klimatických změn, boj s novými typy patogenů, diagnostika a léčba civilizačních onemocnění, odvrácení hrozící potravinové krize, získávání a ukládání „zelené“ energie, zajištění dostatku pitné vody, ochrana životního prostředí a řada dalších.

Podrobné informace naleznete na catrin.upol.cz

Ústav molekulární a translační medicíny

Ústav je technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum. Vědci usilují o lepší poznání molekulární podstaty nádorových a infekčních onemocnění. Výzkum zaměřují na identifikaci nových biomarkerů a terapeutických cílů.

Podrobné informace najdete na http://www.imtm.cz/imtm.cz.

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

CATRIN – RCPTM je vědecké centrum zaměřené na nanomateriálový a chemický výzkum. Navazuje na zkušenosti a výsledky Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), které bylo založeno v roce 2010. CATRIN – RCPTM se zaměřuje na vývoj nanomateriálů a nanotechnologií pro získávání a ukládání energie, environmentální aplikace, katalýzu, pro uplatnění v biomedicíně i biotechnologiích. Výzkum zahrnuje širokou škálu nízkodimenzionálních uhlíkových materiálů, 2D nanostruktur, kvantových teček a materiálů na bázi kovů s unikátními magnetickými, optickými, elektrickými či biologickými vlastnostmi.

Podrobné informace naleznete na www.rcptm.com.

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

CRH je společným pracovištěm Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Jedna z jeho součástí, spojená s UP, je od roku 2020 součástí vysokoškolského ústavu Univerzity Palackého v Olomouci – Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN).  Jednou z velkých výzev, na něž zdejší vědci zaměřují svoji pozornost, je zmírnění dopadů klimatických změn a odvrácení hrozící potravinové krize pomocí udržitelného zemědělství. Pomocí moderních metod molekulární biologie a genetického inženýrství proto hledají cesty pro šlechtění zemědělských plodin nejen s vyššími výnosy, ale také větší odolností vůči suchu, výkyvům počasí, chorobám a škůdcům nebo vyšším obsahem zdraví prospěšných látek.

Podrobné informace najdete na cr-hana.eu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)