Ceny rektora

Ceny rektora za nejlepší bakalářské a diplomové práce a sportovní výkony

Rektor Univerzity Palackého každoročně uděluje ceny za nejlepší bakalářské a diplomové práce a sportovní výkony studentů. Tento slavnostní ceremoniál prokazuje, že univerzitu navštěvují tvořiví a soutěživí studenti, jejichž intelektuální i sportovní výkony jsou známkou pedagogické a odborné úrovně univerzity. Studenti s úspěchem reprezentují olomouckou univerzitu v soutěžích na republikové i mezinárodní úrovni. Mnohé jejich práce mají praktický dosah.

Čestné uznání rektora za publikované odborné práce

Další ocenění udělované rektorem Univerzity Palackého se týká nejvýznamnější knižní produkce členů akademické obce za uplynulé období. Šíře vědeckého zájmu, kterou zabírají vybrané monografie, svědčí o rozsahu bádání na fakultách a jejich pracovištích. Oceněné knihy z různých metodologických pozic řeší témata teologická, filozofická, psychologická, historická, uměnovědná, politologická i z oblasti tělesné kultury.