Cena Františka Palackého

Cena Františka Palackého je oceněním vynikajících výsledků tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury, které přispívají k prestiži České republiky a Univerzity Palackého v Olomouci. Byla zřízena k příležitosti dvoustého výročí narození Františka Palackého 14. června 1998.
Cenu uděluje jménem univerzity rektor zpravidla jednou za dva roky. Na odměnu 50 tisíc korun přispívá Obecní úřad v Hodslavicích a Městský úřad v Neratovicích. Návrh na udělení Ceny Františka Palackého může předložit každý člen akademické obce UP, a to vědecké radě fakulty. Výbor pro udělení ceny Františka Palackého posoudí návrhy předložené v požadovaném termínu a připraví doporučení pro jednání Vědecké rady UP.