Cena Františka Palackého

Cena Františka Palackého byla zřízena k příležitosti dvoustého výročí narození Františka Palackého (14. 6. 1998) a slouží k ocenění vynikajících výsledků tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury, které přispívají k prestiži České republiky a Univerzity Palackého v Olomouci. Cenu uděluje jménem univerzity rektor zpravidla jednou za dva roky. Na finanční odměnu přispívá obec Hodslavice, rodiště Františka Palackého, a město Neratovice, v němž František Palacký pobýval a které je také místem jeho posledního odpočinku. Návrh na kandidáta ceny může podat každý člen akademické obce nebo zaměstnanec UP prorektorce pro vědu a výzkum. Návrhy na kandidáta ceny, doručené ve stanoveném termínu, posoudí komise pro výběr kandidátů. Komise na základě hlasování určí pořadí kandidátů, které předseda komise postoupí Vědecké radě UP k jejímu doporučujícímu stanovisku. O výběru kandidáta udělení ceny Františka Palackého rozhoduje rektor na základě doporučení Vědecké rady UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)