Smluvní výzkum

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje firmám výzkum, měření, či analýzy formou zakázkového výzkumu, který využívá znalostí excelentních vědeckých týmů. V posledních letech probíhá dynamická modernizace vědeckých prostor Univerzity Palackého. V rámci této modernizace byly do zcela nových prostor přesunuty přírodovědecká a lékařská fakulta. Kromě toho byla v rámci projektů OP VaVpI vybudována centra excelence RCPTM, CR-HANÁ, UMTM a Vědeckovýzkumně vzdělávací centrum Pedagogické fakulty. Nedávno byl modernizován holický areálu v rámci projektu CenBiol. V roce 2016 bylo otevřeno Aplikační centrum BALUO, které slouží jako vědeckotechnický park zaměřený na oblast vědy, technologie, inovačního podnikání a odborného vzdělávání v oblasti pohybových aktivit, prevence civilizačních onemocnění a podpory zdravého životního stylu. Všechny zmíněné prostory poskytují špičková pracoviště s nejmodernějšími technologiemi a High-End přístroji, která mohou být využita právě pro váš výzkum.

Mezi příklady úspěšně realizovaného smluvního výzkumu patří bezesporu Inovační vouchery, jichž Univerzita Palackého v Olomouci realizovala v posledních letech přes 40. Díky těmto projektům pomohla Univerzita Palackého soukromým společnostem například s vývojem účinné látky s antioxidačním účinkem pro kosmetické účely, optimalizací a inovací ve složení hnojiv, vývojem nového optického endoskopu či vývojem nových kontrastních látek pro magnetickou rezonanci.

Nabízíme:

  • Nejlepší experty v oboru
  • Přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům a nejmodernějším výzkumným přístrojům
  • Zakázkové měření a analýzy
  • Vývoj nových produktů, či zlepšení vlastností těch stávajících
  • Zajištění finančních prostředků na kofinancování společného výzkumu
  • Transfer technologií mezi vědeckovýzkumnými pracovišti a komerční sférou

Více info na: www.vtpup.cz/pro-firmy