Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku poskytuje občanům nad 50 let vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské úrovni. Má však výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy. Nezakládá nárok na vysokoškolský titul. Vzdělávání na Univerzitě třetího věku představuje jednu z možností kvalitního naplnění volného času, podporuje aktivizaci starších dospělých a seniorů, vhodnou formou zpřístupňuje nové poznatky, vědomosti a dovednosti. Studium podporuje psychickou a fyzickou svěžest, eliminuje i sociální vyloučení seniorů, umožňuje navazování nových přátelství a překonávání pocitu osamělosti či nepotřebnosti.