Milan Kamínek

Vědecká práce špičkového evropského odborníka v oboru ortodontie Milana Kamínka zásadně ovlivnila rozvoj oboru Stomatologie v České republice a středoevropském prostoru. Na základě poznatků získaných na studijních pobytech v Dánsku zavedl již v roce 1969 na olomoucké stomatologické klinice fixní ortodontické aparáty. Ortodontické oddělení lékařské fakulty se tak stalo prvním pracovištěm ve státech tehdejšího východoevropského bloku, kde se začaly tyto aparáty nejen systematicky používat, ale i zavádět jejich užívání do výuky a poskytovat školení odborníkům ze sousedních zemí. Jako vedoucí oddělení a později přednosta II. stomatologicke kliniky vychoval řadu vědeckých pracovníků a ortodontických specialistů. Jeho mimořádné výsledky na poli ortodoncie byly odměněny řadou univerzitních, národních i mezinárodních ocenění. Je korespondentem Německé společnosti pro čelistní ortopedii, čestným členem Polské ortodontické společnosti a prvním českým stomatologem, který byl jmenován členem The Royal College of Surgeons of England. Česká stomatologická komora ocenila jeho zásluhy titulem Osobnost české stomatologie. V loňském roce připravil pod jeho vedením autorský kolektiv lékařské fakulty nejnovější českou učebnici ortodoncie. V současné době je proděkanem pro vědu a výzkum olomoucké fakulty zdravotnických věd.

Ocenění:

  • Cena Františka Palackého - 16. června 2008

Fotogalerie