Karel Pacák

Rodák z Českých Budějovic a absolvent Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (1984) působí od roku 1991 v Národním institutu zdraví v Bethesdě jako vedoucí Oddělení pro klinickou neuroendokrinologii. Jeho výzkumný tým uvedl do praxe nové biochemické a zobrazovací metody, které představují průlom pro diagnostiku a lokalizaci vzácných neuroendokrinních nádorů, především feochromocytomu a paragangliomu. Stal se světově uznávaným odborníkem na toto onemocnění u dětí i dospělých. V dané oblasti výzkumu je zároveň celosvětově nejcitovanějším autorem. Dosud publikoval více než 400 prací v odborných časopisech a přes stovku kapitol v lékařských monografiích.

Ocenění:

  • Čestný doktorát UP - 6. října 2015

Fotogalerie