Antonín Holý

Vynikající organický chemik Antonín Holý věnoval celý svůj život přípravě modifikovaných složek nukleových kyselin. Objevil řadu antivirotik využívaných například při léčbě HIV/AIDS, hepatitidy typu B či oparů. Dokázal látky nejen připravovat, ale i získat partnery pro jejich biologické testování a pro přípravu léků vyrobených z těchto látek. Z jeho práce mají dodnes prospěch nejen pacienti, ale i jeho domovský Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

Jako věhlasný vědec také přednášel na mnoha zahraničních univerzitách a vědeckých pracovištích. Je držitelem 60 patentů a spoluautorem 600 vědeckých prací. Počet citací jeho publikací přesahuje číslo 10000, což ho řadí k nejúspěšnějším světovým chemikům. Získal řadu ocenění, mezi nimi i nejprestižnější tuzemské ocenění za vědu Česká hlava, které mu bylo uděleno v roce 2007. Byla mu také udělena řada čestných doktorátů. Jeho vztah k Univerzitě Palackého byl vždy silný, už proto, že zde habilitoval a získal profesorský titul.

Ocenění:

  • Čestný doktorát UP - 2. prosince 1998