Popularizační akce

Noc vědců

K zářijové celoevropské akci, kterou pořádá Evropská komise s cílem popularizovat vědu, se Univerzita Palackého připojuje každoročně. Program nabízí interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání, ale i jednotlivé fakulty či univerzitní botanická zahrada. Návštěvníci mohou nahlédnout do laboratoří  či učeben, kam se běžně nedostanou. Vyzkouší si různé pokusy či aktivity a zjistí, čím se vědci na Univerzitě Palackého zabývají a jakých výsledků dosahují.
www.nocvedcu.cz

Olomoucká muzejní noc

Univerzita Palackého se každoročně připojuje k akci Olomoucká muzejní noc, která zpřístupňuje návštěvníkům sbírky významných muzeí, galerií, knihoven a dalších kulturních institucí. Univerzita nabízí široké veřejnosti komentované prohlídky různých budov, jejich pracovišť včetně laboratoří a sbírek. Na programu jsou také ukázky vybraných pokusů či práce s přístroji a program pro děti.
muzejninoc.olomouc.eu

Přírodovědný jarmark

Přírodovědecká fakulta se zasadila o založení největší celouniverzitní akce zaměřené na popularizaci vědy a výzkumu a každoročně se na ní výrazným způsobem podílí. Přírodovědný jarmark (dříve Veletrh vědy a výzkumu) se koná obvykle v červnu. Jeho cílem je přiblížit návštěvníkům vědu poutavým způsobem. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet řadu experimentů nebo se pustit do řešení matematických kvízů. S dobrodružstvím vědy se mohou všechny věkové skupiny seznámit v hlavní budově přírodovědecké fakulty.
Další informace

Běh s klokanem

Běh s klokanem propaguje přírodovědné obory formou sportovních aktivit. Přírodovědecká fakulta při jeho organizaci spolupracuje s olomouckou Jednotou českých matematiků a fyziků. Účastníci závodí nejen v přespolním běhu, ale i skákání v pytlích a skládání hlavolamů.
http://matematickyklokan.net

Den fascinace rostlinami

Mezinárodní akce zaměřená na popularizaci rostlinné biologie v Olomouci se koná v Botanické zahradě přírodovědecké fakulty. Na programu jsou výstavy, workshopy, určování rostlin a komentované prohlídky.
http://botany.upol.cz

Olomoucký fyzikální kaleidoskop

Popularizační akce je zaměřena především na studenty středních škol. Zahrnuje přednášky na zajímavá témata z fyziky a exkurze do fyzikálních laboratoří.
http://kaleidoskop.upol.cz

Přírodovědný klokan

Soutěž pro žáky základní a studenty středních škol. Přírodní vědy se propagují formou „multiple-choise“ soutěže, která je zařazena do soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství. Garantuje ji katedra algebry a geometrie přírodovědecké fakulty. Soutěžní otázky se týkají matematiky, fyziky, biologie, vědy a techniky, chemie, ale i historie a lingvistiky.
http://kag.upol.cz/prirodovednyklokan

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)