Výzkumná pracoviště

Vedle vědeckých center, která vznikla díky Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace, dosahují významných vědeckých úspěchů také pracoviště na jednotlivých katedrách či ústavech. Jsou úspěšná v grantové činnosti, rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery a výsledky své práce prezentují v prestižních odborných časopisech.

Společná laboratoř optiky

Základem činnosti laboratoře je výzkum v oblastech aplikované optiky, kvantové a nelineární optiky, vlnové optiky a částicové fyziky. Vědci vyrábějí optická zařízení, spolupracují s českými firmami i mezinárodními vědeckými týmy.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Centrum, které působí na Pedagogické fakultě UP, se orientuje na oblast rizikových komunikačních jevů spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií dospělými, ale zejména dětmi. V oblasti výzkumu Centrum PRVoK  realizuje jak základní, tak aplikovaný výzkum (včetně smluvního výzkumu).

Centrum pro výzkum moravské německé literatury

Odborníci Centra mapují vlivy německých intelektuálů na českou a moravskou kulturu. Svou činností upozorňují na mnohovrstevnatost a pestrost kulturních dějin střední Evropy.

Ústav normální anatomie

Vědci z Ústavu normální anatomie mapují a zkoumají onemocnění mozku, věnují se studiu rovnováhy a funkce vnitřního ucha, nádorů slinných žláz, prevenci obezity u dětí a mnoha dalším oblastem. Pro názornější výuku vytvořili více než dvě desítky filmů.

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Odborníci ve vědeckém centru na cyrilometodějské fakultě zkoumají řecké a latinské texty, studují důležitá díla evropské křesťanské kultury a připravují neznámé latinské rukopisy k vydání. Pro čtenáře jsou nejpřínosnější jejich komentované překlady: texty, která zatím nebyly přeloženy do češtiny.

Institut sociálního zdraví - Olomouc University Social Health Institute (OUSHI)

Vědecko-výzkumné pracoviště se věnuje výzkumu a vzdělávání v oblasti zdraví s důrazem na jeho sociální a spirituální determinanty. Zaměřuje se na témata, která se týkají zejména nerovnosti ve zdraví a determinanty zdraví zranitelných skupin, jako jsou například mládež, senioři, nemocní nebo Romové.

Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu

Badatelská témata českých a zahraničních vědců se zaměřují především na filozoficko-teologická východiska dialogu křesťanství a sekulární společnosti, na studium a výzkum kultur a tradic z okruhu abrahámovských náboženství a mezináboženského dialogu.

Centrum pro klinické právní vzdělávání

Právnická fakulta zajišťuje nejen kvalitní teoretické vzdělání, ale také praktické zkušenosti. Posluchači si už během studia vyzkoušejí na vlastní kůži, jaké to je „být právníkem". Nejintenzivnější způsob získávání praktických zkušeností představují právní kliniky, jejichž výuku zajišťuje Centrum pro klinické právní vzdělávání.

Laboratoř zátěžové fyziologie

Objektem vědeckého zkoumání v této laboratoři na Katedře přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury je lidské tělo. Odborníci se zabývají jeho limity při extrémních podmínkách.

Ústav fyzioterapie

Stavba a fungování lidského těla, problémy spojené se skoliózou, plochou nohou, špatným držením trupu či hlavy nebo bolesti kloubů – to jsou hlavní témata, která zajímají odborníky v Ústavu fyzioterapie Fakulty zdravotnických věd UP.

Aplikační centrum BALUO

Aplikační centrum BALUO je vědeckotechnický park zaměřený na výzkum, technologie, inovační podnikání a odborné vzdělávání v oblasti pohybové aktivity, prevence civilizačních onemocnění a podpory zdravého životního stylu. Společně s přiléhajícím Centrem kinantropologického  výzkumu (aktuálně budovaného) vytváří moderní zázemí pro výzkumné záměry fakulty tělesné kultury a aplikaci jejich výsledků do praxe.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)