Přednášky k poctě J. L. Fischera

Tradice přednášek k poctě J. L. Fischera se datuje od roku 1994, kdy byla poprvé přednesena při příležitosti 100. výročí narození tohoto prvního rektora obnovené olomoucké univerzity. Uskutečňuje se jednou ročně jako projev ocenění významu osobnosti prof. PhDr. Josefa Ludvíka Fischera.
K jejímu přednesení vybírá k tomuto účelu jmenovaná univerzitní komise významnou českou či zahraniční osobnost z různých vědních oblastí. Tematicky bývají přednášky  zaměřeny na závažné badatelské problémy dané vědní oblasti ve společenském kontextu. Přednáška se koná jedenkrát ročně, zpravidla v měsíci listopadu.

Přednášku proslovili

2023
Šimon Pánek
, spoluzakladatel a výkonný ředitel humanitární organizace Člověk v tísni
Téma: Hodnoty demokracie, svobody a lidských práv v ohrožení: Krize současného světa

2022
Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c. mult.
, jaderná inženýrka, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Téma: Jaderná energie ve službách člověka

2021
prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc.
, fyzikální chemik a vysokoškolský pedagog, popularizátor vědy, předseda Učené společnosti ČR
Téma: Voda, samá voda: Mýty a skutečnost

2019
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
, právnička a soudkyně, bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu
Téma: Ústava, ústavní pořádek a nezávislost soudnictví a médií

2018
MUDr. František Koukolík, DrSc., neuropatilog, publicista a spisovatel
Téma: Funkční systémy lidského mozku

2016
doc. PhDr. Karel Floss,
filosof, překladatel, vysokoškolský pedagog a senátor
Téma: Úděl filosofa v magické Olomouci

2015
ThLic. Dominik
kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
Téma: Olomouc doby profesora PhDr. Josefa Ludvíka Fischera (Teologická fakulta a Studium generale OP)

2015
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
, významný přírodovědec, vysokoškolský pedagog a současný rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Téma: Klíšťata a jimi přenášená onemocnění

2013
Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.,
český lingvista, zabývající se sémantikou, teorií kultury a systému, teorií Pražské školy, obecnou teorií sociální komunikace a noetikou.
Téma: J. L. Fischer 1968

2012
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., 
přední imunoložka a mikrobioložka, která se specializuje na výzkum směrovaných léčiv v rámci terapie nádorových onemocnění
Téma: Úloha imunitního systému při vývoji a terapii nádorů

2011
Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.,
významný český vědec oboru Fyzikální chemie a nositel ocenění Česká hlava z roku 2008 za objev nepravé vodíkové vazby, přednáší na Katedře fyzikální chemie PřF UP
Téma: Kovalentní a nekovalentní interakce v přírodních vědách

2010
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
, profesor Univerzity Karlovy v oboru ochrana životního prostředí
Téma: Trvale udržitelný rozvoj jako současné paradigma

2009
Prof. Mgr. Jindřich Štreit,
věhlasný fotograf a pedagog. Vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.
Téma: Doba normalizace ve fotografii

2008
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., profesor vnitřního lékařství a onkologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a konzultant na Ústavu hematologie
Téma: Protinádorová léčba na počátku nového tisíciletí

2007
Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.,
přední česká specialistka pro latinskou medievistiku
Téma: Otcové synům. Latinská kontinuita Západu

2006
Prof. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.,
proslulý chemik , který zasvětil své bádání výzkumu chemických látek obsažených v konopí
Téma: Vnitřní štěstí v každém v nás

2005
Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík,
věhlasný teolog a sociolog, profesor Karlovy Univerzity a prezident České křesťanské akademie
Téma: Duchovní zkušenost Evropy

2004
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.,
předsedkyně Akademie věd České republiky
Téma: "Náš vnitřní čas"

2003
RNDr. J. Grygar, CSc.,
významný astrofyzik a vynikající popularizátor vědy
Téma: "Století panspermie"

2002
Univ. Prof. DDr. Ota Weinberger, Dr. h. c.
, významný evropský odborník v oboru filozofie práva
Téma: "instituce a informace (Úvaha z oblasti sémantiky, logiky a politologie)"

2001
Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., čestný předseda AV ČR, mezinárodně uznávaný odborník v kvantové chemii.
Téma: "Molekulové vědy: deset poznámek"

2000
PhDr. Herbert Tomáš Mandl, významný psycholog, filosof, hudebník a spisovatel
Téma: "Svobodná vůle - otázka filozofie nebo psychologie?"

1999
Doc. ThDr. Karel Vrána, docent katolické teologické fakulty UK v Praze.
Téma: "Dialogický personalismus"

1998
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.,
vedoucí Oddělení struktury a exprese genů na Ústavu molekulární genetiky AV ČR.
Téma: "Genomika: krok do 21. století"

1997
Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
, ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze.
Téma: "Historia Magistra: Poučení z historie"

1996
Prof. Josef Svoboda, PhD., dr. h. c.
, profesor ekologie Torontské univerzity v Kanadě.
Téma: "Na prahu třetí transgrese"

1995
Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.
, profesor lékařské mikrobiologie a imunologie na I. Lékařské fakultě UK v Praze.
Téma: "Imunologie, medicína a svět"

1994
Prof. Dr. Mikuláš Lobkowicz
, prezident Katolické univerzity v Eichstättu.
Téma: "Od substance k reflexi"

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)