Nabídky práce a stáží

Pozice pro vědecké pracovníky a postdoky

18. 5. 2018

Děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místa akademických pracovníků Katedry hudební výchovy

17. 5. 2018

VYHLÁŠKA Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst: Ústav farmakologie1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,251 vědecko-pedagogického pracovníka s úvazkem 1,00...

3. 5. 2018

Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře křesťanské sociální práce — odborný asistent oddělení humanitárních studií

3. 5. 2018

Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře křesťanské sociální práce — odborný asistent oddělení sociální práce

2. 5. 2018

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst vysokoškolských pedagogů a vedoucího katedry.

25. 4. 2018

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu: Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV Název projektu: Podpora mobility na UP
 Podporovaná aktivita č. 1: Pracovní pobyty...

25. 4. 2018

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu: Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV Název projektu: Podpora mobility na UP
 Podporovaná aktivita č. 1: Pracovní pobyty...

Nabídka zahraničních stáží pro studenty a věděcké pracovníky

18. 5. 2018

Interested applicants should carefully read the calls and send to the e-mail addresses specified at each call their expression of interest including: a CV (preferable a Europass CV), a Motivation Letter, their English Language...

16. 5. 2018

The ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS) is the to-go-place for young people willing to un-learn, re-learn and learn new concepts, strategies and actions on how to create sustainable impact in society.

14. 5. 2018

Česká Národní kancelář CEEPUS oznámila spuštění podávání přihlášek na mobility CEEPUS pro akademický rok 2018/2019.

11. 5. 2018

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku stipendií s nástupem v roce 2019.

18. 4. 2018

Přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům FF UP (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v ZS 2018/2019 na studijní pobyt či praktickou stáž v...

18. 4. 2018

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

16. 4. 2018

V rámci programu Erasmus+ hledá Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem celkem tři zájemce o jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu od září 2018.

3. 4. 2018

Přinášíme Vám nabídku praktické stáže na partnerské univerzitě ve Španělsku, Barcelona.

2. 3. 2018

Oddělení mezinárodní strategie UP vyhlašuje nový stipendijní program na podporu praktických stáží do zemí mimo programové země Erasmus+ v roce 2018.

26. 2. 2018

A traineeship offer for students to work in a translation company 1 Global Translators located in Barcelona, Spain. The company offers translation and interpretation services in all languages. They offer the...