Centrum pro výzkum moravské německé literatury

Skladatel Gustav Mahler, filozof Edmund Husserl nebo spisovatel Robert Musil mají společné dvě důležité věci – němčinu a Moravu. Rodný jazyk a místo, kde určitou dobu žili a kde vznikala jejich nevšední díla. Němečtí intelektuálové odjakživa výrazně ovlivňovali českou (a moravskou) kulturu. Právě tyto vlivy mapují odborníci z Centra pro výzkum moravské německé literatury. Svou činností upozorňují na mnohovrstevnatost a pestrost kulturních dějin střední Evropy.

České protiněmectví a německojazyčná Morava

Po druhé světové válce se o německy psané literatuře z území Čech, Moravy a Slezska nemluvilo. Její vědecké poznávání se krčilo v koutě, mimo pozornost vědců i médií. Na německý živel v českých dějinách a kultuře se mělo zapomenout. I díky akademikům z olomoucké univerzity se to nestalo. Kolektiv badatelů tvoří světově uznávaní vědci, ale i adepti literární vědy, mladí doktoři a doktorandi. Studenti si díky centru vyzkoušejí rešeršní práci a zacházení s prameny.

Bílá místa na literárních mapách

Olomoučtí vědci zpracovali databanku německojazyčných moravských autorů – v současné chvíli nabízí více než 2000 německy píšících autorů spjatých s Moravou. V letech 2003 a 2006 vydali dva díly Lexikonu moravských německy píšících autorů (Lexikon deutschmährischer Autoren), které čerpají z bohatého archivu centra. Ten je po domluvě přístupný i široké veřejnosti.

Výzkumné centrum se ale neomezuje pouze na rešeršní a archivační činnost. Badatelé pořádají také konference zaměřené na německy psanou literaturu a kulturu z Moravy a Čech, regionální literaturu a podobně. Na těchto setkáních se scházejí odborníci z tuzemska i zahraničí. S německou historií Moravy seznamují pracovníci z centra také laickou veřejnost formou výstav, literárních čtení nebo veřejných diskuzí. Vědci spolupracují s rozhlasem, překládají zajímavé texty do češtiny a vydávají populárně-vědecké publikace.

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)