Projekty a granty

Pro Univerzitu Palackého jsou projekty a granty nejen motorem vědeckého bádání, ale také významnou složkou jejího financování. Z 224 projektů plynulo v roce 2014 pro Univerzitu Palackého 290 569 tisíc korun, účelová podpora se oproti roku 2013 zvýšila o 50 milionů korun. Největší počet grantů má univerzita u Grantové agentury ČR, významné jsou také počty projektů u ministerstva školství nebo ministerstva zdravotnictví. Kromě fakulty zdravotnických věd mají projekty účelové podpory všechny fakulty Univerzity Palackého.

Nejvýznamnější grantové projekty

Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) uspělo v grantové výzvě Excelentní výzkum Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. S projektem nazvaným Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje obsadilo mezi 15 nejlepšími sedmou pozici. V příštích pěti letech proto může počítat s finanční podporou 361 milionů korun. Peníze jsou určené na podporu výzkumu v oblasti biotechnologií, umožní také pořízení nových přístrojů, přijetí vědeckých posil a spolupráci s vědeckými pracovišti v zahraničí.

Více

Nanotechnologie pro budoucnost

Projekt Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů  z grantové výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání počítá s vývojem nanotechnologií se zásadním společenským dopadem v oblastech zlepšení kvality životního prostředí, lidského zdraví i obnovitelných energetických zdrojů. Vědci budou také vyvíjet nové superfunkční materiálů s unikátními magnetickými, optickými a katalytickými vlastnostmi pro využití při čištění vod, ochraně životního prostředí, produkci a uchování vodíkové energie nebo v biomedicíně.

Více

Podpora udržitelnosti Ústavu molekulární a translační medicíny

Hlavním cílem největšího projektu lékařské fakulty je podpořit a dále rozšířit stávající infrastrukturu Ústavu molekulární a translační medicíny a integrovat jeho výzkumné pracovníky do mezinárodních výzkumných platforem. Chceme zlepšit spolupráci soukromého a veřejného sektoru ve výzkumu a dále posílit pozici tohoto ústavu jako špičkového vzdělávacího centra.
WWW projektu 

Pletivově a organelově specifická kompartmentace metabolismu a percepce cytokininů u kukuřice

Cílem tohoto projektu, řešeného na přírodovědecké fakultě, bylo prokázat lokalizaci vybraných proteinů metabolismu a percepce cytokininů s využitím konfokální a elektronové mikroskopie s imunodetekcí zlatem a třídění buněk pomocí laserové záchytné mikrodisekce.
WWW projektu 

Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky

Cílem projektu centra excelence je pomocí nejnovějších buněčných a molekulárních metod a na základě komplexního přístupu odhalit nebo vyloučit rizika spojená s užíváním přírodních látek obsažených v rozšířených potravních doplňcích.
WWW projektu 

Centrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu

Hlavním cílem  projektu je využít a posílit stávající expertní zkušenosti a dosáhnout kritického množství účastníků a zkušeností v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, ochrany duševního vlastnictví, certifikace, transferu technologií a rozvoje podnikání pro vytvoření trhem řízené flexibilní národní sítě významných institucí v oblasti biomarkerů a molekulárních diagnostik.
WWW projektu

Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd

Záměrem projektu je ustavit Centrum NANOBIOWAT spojující kapacity tří akademických a šesti průmyslových subjektů za účelem vývoje a implementace ekologicky šetrných nanotechnologií a biotechnologií použitelných pro čištění a úpravu širokého spektra vod. Strategickým cílem projektu je, aby se Česká republika stala evropským lídrem v oblasti čištění a úpravy vod.
WWW projektu 

Centrum digitální optiky

Centrum sdružuje akademická pracoviště a průmyslové partnery zaměřené na optiku, termovizní techniku, vývoj a výrobu složitých zařízení a softwaru a vytváří silné high-tech konsorcium v oblasti digitální optiky. Projekt sleduje úzké propojení mezi pokročilými technologiemi, moderními optickými a fotonickými systémy a výkonnými digitálními metodami pro zpracování dat.
WWW projektu 

Historie a interpretace Bible

Cílem tohoto mezioborového projektu je přispět k objasnění procesu, v němž se biblické texty, které samy vznikaly pod vlivem dějinných okolností, staly významným formujícím vlivem při vzniku nových kulturních tradic.
WWW projektu