Popularizační akce

Veletrh vědy a výzkumu

Největší celouniverzitní akce zaměřená na popularizaci vědy a výzkumu se koná obvykle v červnu. Jejím cílem je přiblížit návštěvníkům vědu z různých stran, navíc poutavým způsobem. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet řadu experimentů nebo se pustit do řešení matematických kvízů. Na programu se podílí většina fakult, v minulosti byly součástí programu například i prezentace pohybových aktivit pro handicapované, rýžování zlata, příběhy z právního prostředí, laserová laboratoř či výroba netradičních hudebních nástrojů.
www.pevnostpoznani.cz

Noc vědců

K zářijové celoevropské akci, kterou pořádá Evropská komise s cílem popularizovat vědu, se Univerzita Palackého připojuje každoročně. Program nabízí interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání, ale i jednotlivé fakulty či univerzitní botanická zahrada. Návštěvníci mohou nahlédnout do laboratoří  či učeben, kam se běžně nedostanou. Vyzkouší si různé pokusy či aktivity a zjistí, čím se vědci na Univerzitě Palackého zabývají a jakých výsledků dosahují.
www.pevnostpoznani.cz

Běh proti diabetu

Upozornit na problematiku cukrovky a zvýšit povědomí o její prevenci netradiční formou osvěty je smyslem akce, kterou připravují budoucí lékaři z olomoucké pobočky studentské organizace International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA). Zájemci si mohou vybrat kilometrovou nebo pětikilometrovou trať a zjistit svou fyzickou kondici změřením tlaku a pulsu před startem a v cíli závodu. Akce se pořádá při příležitosti Světového dne diabetu i v dalších univerzitních městech.
Stránky IFMSA

Běh s klokanem

Běh s klokanem propaguje přírodovědné obory formou sportovních aktivit. Přírodovědecká fakulta při jeho organizaci spolupracuje s olomouckou Jednotou českých matematiků a fyziků. Účastníci závodí nejen v přespolním běhu, ale i skákání v pytlích a skládání hlavolamů.
http://matematickyklokan.net

Den fascinace rostlinami

Mezinárodní akce zaměřená na popularizaci rostlinné biologie v Olomouci se koná v Botanické zahradě přírodovědecké fakulty. Na programu jsou výstavy, workshopy, určování rostlin a komentované prohlídky.
http://botany.upol.cz

GIS Day

Přírodovědecká fakulta se připojuje k celosvětové aktivitě, jejímž smyslem je popularizace geoinformačních technologií. V České republice se pořádá na několika místech současně.
http://geoinformatics.upol.cz/gisday.php

GreenCamp

Letní škola ochrany přírody – týdenní workshop v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty - je určena středoškolákům s nadprůměrným zájmem o ochranu přírody. Pořadatelem jsou studenti katedry ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty. Hlavním cílem je představit základní principy a problémy v ochraně přírody.
http://greencamp.cz

Olomoucký fyzikální kaleidoskop

Popularizační akce je zaměřena především na studenty středních škol. Zahrnuje přednášky na zajímavá témata z fyziky a exkurze do fyzikálních laboratoří.
http://kaleidoskop.upol.cz

Přírodovědný klokan

Soutěž pro žáky základní a studenty středních škol. Přírodní vědy se propagují formou „multiple-choise“ soutěže, která je zařazena do soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství. Garantuje ji katedra algebry a geometrie přírodovědecké fakulty. Soutěžní otázky se týkají matematiky, fyziky, biologie, vědy a techniky, chemie, ale i historie a lingvistiky.
http://kag.upol.cz/prirodovednyklokan

Science Café právnické fakulty

Popularizační akce je určena široké veřejnosti, kterou právnická fakulta oslovuje nabídkou aktuálních témat z pohledu práva a právní vědy, jako jsou ochrana majetku, otázky odškodnění či dědické právo.

Ve zdravé Olomouci zdravý zub

Populárně-informační kampaň věnovanou zásadám ústní hygieny připravuje olomoucká pobočka Sdružení studentů stomatologie ČR ve spolupráci s klinikou zubního lékařství lékařské fakulty. Budoucí zubní lékaři nabízejí veřejnosti rady pro správné používání dentálních pomůcek a motivují k péči o zdravé zuby. Celorepubliková akce se koná také v ostatních univerzitních městech.
Stránky projektu

Zdravé srdce Hané

Osvětovou akci zaměřenou na propagaci zdravého životního stylu pořádá každoročně Univerzita Palackého společně s Nadačním fondem Pro srdce Hané u příležitosti Světového dne srdce. Pro širokou veřejnost jsou na olomouckém Horním náměstí připravovány prezentace pohybových aktivit, ukázky zdravého stravování, výuka laické resuscitace, měření tlaku a cukru. Na organizaci se podílejí studenti posledního ročníku lékařské fakulty.
www.srdcehane.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)