Institut sociálního zdraví - Olomouc University Social Health Institute (OUSHI)

Vědecko-výzkumné pracoviště Cyrilometodějské teologické fakulty se věnuje výzkumu a vzdělávání v oblasti zdraví s důrazem na jeho sociální a spirituální determinanty. Zaměřuje se na témata, která se týkají zejména nerovnosti ve zdraví a determinanty zdraví zranitelných skupin, jako jsou například mládež, senioři, nemocní nebo Romové. Mezi jeho úkoly patří rovněž výchova mladých vědců, vzdělávání školitelů a konzultační a poradenská činnost pro akademiky, veřejné a státní instituce, studenty i laiky v oblastech zdraví.

Na výzkum OUSHI je navázán také nový doktorský program Sociální a spirituální
determinanty zdraví.
K dosavadním vědeckým projektům se řadí výzkumná šetření zaměřená například na kvalitu života, životní bilancování a význam spirituality u seniorů, sociální determinanty zdraví školáků, osob sociálně a zdravotně znevýhodněných nebo prožívání nemoci a kvality života paliativních pacientů. Pracovníci institutu se věnují také posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v oblasti podpory zdravého životního stylu a pohybové aktivity na Univerzitě Palackého.

Metodika DIPEx

Na přední místo v České republice se Institut dostal v oblasti kvalitativního přístupu ke zdraví, který představuje hlavní směr jeho badatelské práce. Jedním z významných výstupů pracoviště je vytvoření validizované aplikace mezinárodní certifikované metodiky DIPEx International pod záštitou Health Experiences Research Group na Univerzitě v Oxfordu. Jejím smyslem je přispět k porozumění zkušenostem, které mají lidé se zdravím a zdravotní péčí, a zprostředkovat je jejich rodinám, přátelům i profesionálům ve zdravotnictví. Metodika je založena na kvalitativní obsahové analýze hloubkových rozhovorů, jejich přiřazení k jednotlivým oblastem nemocí a zveřejnění v přehledné struktuře online pro širokou veřejnost. Anglickou verzi webové stránky DIPEx vyhodnotil časopis The Times jako druhý nejužitečnější portál o zdraví. Českou verze excelentní mezinárodní metodiky v březnu 2015 jednomyslně podpořila Rada vlády pro seniory a stárnutí populace na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Webové stránky přinesou nemocným podporu, strukturované informace a možnosti sdílet zkušenosti s lidmi se stejnou diagnózou. 

Zdravotní gramotnost

Dalším významným tématem je výzkum zdravotní gramotnosti, který se opírá o využití aplikačního potenciálu metodiky Ophelia. Jde o australskou metodiku profesora Richarda Osborna z Deakin University v Melbourne, která se v současnosti v této oblasti řadí mezi nejlepší na světě. Metodika pomáhá vytvořit optimální intervenci cílenou pro danou sociální skupinu, která přinese měřitelný efekt v oblasti zdraví. 

Kvalitativní výzkum spirituality zdraví

V oblasti spirituálních determinant zdraví jde především o validaci nástrojů v oblasti měření religiózní i nereligiózní spirituality, ve které má Česká republika deficit. Uskutečnil se sběr dat a budou publikovány škály, které by v budoucnu mohly sloužit ve výzkumech v oblasti zdraví u dospělých a adolescentů. Do budoucna se plánuje kvalitativní výzkum.

Na výzkumné činnosti OUSHI se podílejí odborníci z předních českých a slovenských vědeckých pracovišť pod vedením Petera Tavela z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)