Kypros Herodotou Nicolaides

Kypros Herodotou Nicolaides je zakladatel fetální medicíny a ředitel Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine - prvního pracoviště fetální medicíny ve Velké Británii. Jako vůbec první na světě popsal mimořádně důležité ultrasonografické znaky vedoucí k prenatální detekci závažných stavů. Jeho program prvotrimestrálního těhotenského screeningu plodu změnil porodnickou praxi v mnoha zemích světa a stal se využívaným standardem ve více než 2 000 centrech. Na Lékařské fakultě Univerzity Palackého vedl v roce 1992 první ultrazvukový kurz prenatální diagnostiky a dlouhodobě spolupracuje s olomouckým Ústavem lékařské genetiky a fetální medicíny.

Ocenění:

  • Čestný doktorát UP - udělen 4. května 2011