Nabídky práce a stáží

Pozice pro vědecké pracovníky a postdoky

7. 6. 2018

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice docenta oboru Optika a optoelektronika se zaměřením na teoretickou kvantovou optiku.

1. 6. 2018

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místo docenta ekologie se zaměřením na půdní biologii pro katedru ekologie a životního prostředí.

1. 6. 2018

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místo odborného asistenta pro katedru informatiky.

31. 5. 2018

Děkan Fakulty tělesné kultury vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice VŠ pedagog – asistent v oboru teorie a didaktiky sportovních her se zaměřením na volejbal v rozsahu úvazku 1,0 fondu pracovní doby (40 hodin...

Nabídka zahraničních stáží pro studenty a věděcké pracovníky

16. 6. 2018

This is an invitation to submit research papers to the 5th International Teacher Educatİon Conference (ITEC) which will be held between August 08-10, 2018 in Indiana University, School of Education, Bloomington, IN, USA.

12. 6. 2018

V Charbinu (Harbin) v severovýchodní Číně se v termínu od 2. do 8. prosince 2018 bude konat zimní univerziáda pod názvem The 2nd China-CEEC University Winter Sports Carnival.  Univerziáda je určena pro sportovce z...

1. 6. 2018

Nabídka praktické stáže pro studenty Místo stáže: Stonožka/Czech & Slovak School Bristol, Bristol, Velká Británie Informace o organizaci: Stonožka je dobrovolnická organizace registrovaná na Velvyslanectví České...

28. 5. 2018

Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybranému zájemci stáž na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání Rady pro lidská práva a dalších...

18. 5. 2018

Interested applicants should carefully read the calls and send to the e-mail addresses specified at each call their expression of interest including: a CV (preferable a Europass CV), a Motivation Letter, their English Language...

16. 5. 2018

The ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS) is the to-go-place for young people willing to un-learn, re-learn and learn new concepts, strategies and actions on how to create sustainable impact in society.

14. 5. 2018

Česká Národní kancelář CEEPUS oznámila spuštění podávání přihlášek na mobility CEEPUS pro akademický rok 2018/2019.

18. 4. 2018

Přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům FF UP (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v ZS 2018/2019 na studijní pobyt či praktickou stáž v...

18. 4. 2018

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

16. 4. 2018

V rámci programu Erasmus+ hledá Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem celkem tři zájemce o jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu od září 2018.