Aplikační centrum BALUO

Aplikační centrum BALUO je vědeckotechnický park zaměřený na výzkum, technologie, inovační podnikání a odborné vzdělávání v oblasti pohybové aktivity, prevence civilizačních onemocnění a podpory zdravého životního stylu. Společně s přiléhajícím Centrem kinantropologického  výzkumu (aktuálně budovaného) vytváří moderní zázemí pro výzkumné záměry fakulty tělesné kultury a aplikaci jejich výsledků do praxe.

Nabídku centra využívají sportovní kluby a svazy pro testování hráčů a soustředění, také klienti všech věkových kategorií z řad veřejnosti, kteří se jako anonymní účastníci podílejí na vědecko-výzkumných programech centra.

Aplikační centrum BALUO, vystavěné na místě někdejších vojenských objektů využívaných sovětskou armádou, bylo oficiálně otevřeno 11. listopadu 2016. Jeho vybudování dle projektu ateliéru-r umožnila dotace z Operačního programu Podnikání a inovace. Architektonická podoba centra byla v roce 2017 oceněna jako Stavba roku Olomouckého kraje v kategorii staveb občanské vybavenosti.