Žebříčky udržitelnosti

Times Higher Education Impact Ranking

Žebříček Times Higher Education Impact Ranking se zaměřuje na cíle udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů a poprvé byl publikován v roce 2019.

Olomoucká univerzita se do tohoto hodnocení zapojuje od samotného počátku, kdy obsadila 101.–200. pozici ze 467 hodnocených institucí. V nejaktuálnějším vydání pro rok 2023 je v žebříčku zahrnuto již 1 591 univerzit, mezi kterými se Univerzita Palackého umístila na 301.–400. pozici. Toto umístění zároveň znamená třetí místo v rámci ČR, hned za Univerzitou Karlovou a Českou zemědělskou univerzitou v Praze, které společně drží sdílenou pozici české jedničky.

Univerzita Palackého v Olomouci – Times Higher Education Impact Ranking 2023

Rank

Univerzita

SDG

201–300

Univerzita Karlova

3

8

16

17

201–300 Česká zemědělská univerzita v Praze 2 8 12 17
301–400 Univerzita Palackého v Olomouci 3 4 16 17
401–600 Masarykova Univerzita 3 4 16 17
401–600 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 7 8 16 17
1001+ Anglo-americká vysoká škola 5 8 16 17
1001+ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 5 13 14 17
1001+ Západočeská univerzita v Plzni 3 8 9 17

Pro umístění v celkovém žebříčku je zapotřebí vyplnit povinný SDG 17 a k tomu jakékoli další tři cíle. Pokud univerzita poskytne údaje pro více SDGs, výsledné umístění se vypočítá z těch tří, ve kterých dosáhla nejlepšího skóre. V Times Higher Education Impact Ranking 2023 si UP vedla nejlépe v SDG 3 (zdraví a kvalitní život), SDG 4 (kvalitní vzdělání), SDG 16 (mír, spravedlnost a silné instituce) a také v povinném cíli 17 (partnerství ke splnění cílů).

Univerzita Palackého v Olomouci – Times Higher Education Impact Ranking 2023

SDG

 

Score

Rank (World)

Rank
(Czech Republic)

3

Zdraví a kvalitní život

67,4

301-400

2-3

4

Kvalitní vzdělání

65,8

201-300

2

5

Rovnost mužů a žen

49,6

401-600

1-2

8

Důstojná práce a ekonomický růst

51,5

401-600

4

9

Průmysl, inovace a infrastruktura

48,1

400-600

3

11

Udržitelná města a obce

56,6

301-400

2-3

16

Mír, spravedlnost a silné instituce

62,7

301-400

3

17

Partnerství ke splnění cílů

68,4

401-600

3-4

Světovou špičkou v oblasti naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN byla pro rok 2023 vyhodnocena australská Western Sydney University. Kompletní umístění je k dispozici zde.

QS World University Rankings: Sustainability

QS World University Rankings: Sustainability je žebříčkem zaměřeným na srovnání univerzit v rámci udržitelnosti svého fungování a je společností Quacquarelli Symonds, vydáván od roku 2022.

Ve druhém vydání, nazvaném QS World University Rankings: Sustainability 2024 došlo k úpravě metodiky, jejíž součástí je mimo jiné rozdělení hodnocení do třech základních kategorií, oproti původním dvěma loňským.  Jednotlivé kategorie a jejich váha na výsledné hodnocení jsou uvedeny v tabulce níže:

Category

Overall Weight 

Social Impact

45 %

Environmental Impact 

45 %

Good Governance 

10 %

Hodnocení QS Sustainability Rankings je kombinací vstupních dat od zapojených univerzit, společně s daty společnosti Elsevier, veřejně dostupnými národními statistikami či například hodnocením třetích stran.

 

Overall Rank

 

 
   

Charles University

161.-170.

   

Masaryk University

281.-300.

   

Czech University of Life Sciences in Prague

321.-340.

   

Palacký University

451.-500.

   

I přes dvojnásobný nárůst počtu hodnocených univerzit si Univerzita Palackého v Olomouci dokázala vylepšit svou pozici na celkovou 422. příčku, která je tvořena jako výsledné hodnocení výše uvedených tří kategorií. Vůbec nejlépe si Univerzita Palackého vedla v oblasti Good Governance (187. pozici), která se na základě deseti konkrétních ukazatelů zaměřuje na řízení a správu univerzity.  Mezi českými univerzitami drží v této oblasti třetí místo, mezi partnery z aliance AURORA dokonce místo 2.

V rámci hodnocení Social Impact je univerzita hodnocena na základě 5 indikátorů zaměřujících se na rovnoprávnost, transfer znalostí, vzdělávání, zaměstnanost či wellbeing. V sekci Social Impact patří UP 488. příčka, přičemž jejími nejlépe hodnocenými indikátory v oblasti sociálního vlivu jsou Health & Wellbeing (221. místo) hodnotící závazek instituce zlepšovat zdraví a pohodu lidstva jako takového (prostřednictvím výzkumu) a vlastních zaměstnanců a studentů a Knowledge Exchange (333. místo) vypovídající o tom, jak instituce spolupracují ve výzkumu, sdílejí znalosti a podněcují růst vzdělávání. Indikátor Health & Wellbeing má Univerzita Palackého zároveň nejlepší v celé ČR.

Poslední hodnocenou kategorií je Environmental Impact, ve kterém patří olomoucké univerzitě 539. pozice. Tato environmentálně zaměřená oblast je postavena na třech indikátorech hodnotících udržitelnost, výuku a výzkum. Zde si UP nejlépe vedla v Environmental Sustainability (409. místo). Největší slabinou je naopak indikátor zaměřující se na Environmental Education, který hodnotí, zda absolventi a odborné práce v oborech věd o Zemi, mořích a environmentálních věd mají v komunitě dobrou reputaci a zda jsou součástí kurikula témata udržitelnosti.

Zatímco v loňském vydání žebříčku Sustainability Rankings 2023 byly hodnoceny pouze 4 české univerzity, do hodnocení pro rok 2024 je zahrnuto hned 10 českých univerzit. Jedničkou je pro letošek Masarykova univerzita v Brně, která překvapivě přeskočila i tradiční českou jedničku, Univerzitu Karlovu. Následuje třetí místo České zemědělské univerzity v Praze, které není vzhledem k jejímu zaměření nikterak velkým překvapením. Čtvrté místo patří Univerzitě Palackého v Olomouci, a to nejen v českém srovnání, ale také mezi partnerskými univerzitami z aliance AURORA.

QS Sustainability Ranking 2024

Overall rank

Environmental Impact

Social Impact

Good Governance

 

 
   

Masaryk University

161.

215.

186.

117.

   

Charles University

172.

245.

180.

76.

   

Czech University of Life Sciences in Prague

323.

183.

610.

418.

   

Palacký University Olomouc

422.

539.

488.

187.

   

Czech Technical University in Prague

801.-820.

954.

836.

606.

   

University of South Bohemia in České Budějovice

801.-820.

832.

1001+

267.

   

VSB - Technical University of Ostrava

841.-860.

761.

1001+

603.

   

University of Chemistry and Technology, Prague

901.-920.

832.

1001+

599.

   

Brno University of Technology

921.-940.

839.

955.

1001+

   

Mendel University in Brno

1201+

1001+

1001+

1001+

   

Absolutní světovou špičkou jsou dle hodnocení kanadská University of Toronto, americká University of California, Berkeley a britská The University od Manchester.

Zdroj: QS World University Rankings: Sustainability

UI GreenMetric World University Rankings

UI GreenMetric World University Rankings je první mezinárodní žebříček, který od roku 2010 hodnotí, nakolik univerzity rozvíjejí svou infrastrukturu i vzdělávání s ohledem na životní prostředí a principy udržitelnosti.

Univerzita Palackého se do tohoto žebříčku poprvé zapojila v roce 2021, kdy skončila na 642. místě z 956 univerzit z 80 zemí světa. V roce 2022 se UP posunula o 100 příček nahoru a skončila na 546. místě z 1050 univerzit z celého světa.  V roce 2023 si Univerzita Palackého opět polepšila a z téměř 1200 univerzit z celého světa se umístila na 427. příčce. Stejně jako minulý rok z českých šesti hodnocených univerzit obhájila čtvrté místo:

Ranking (2023)

Univerzita

Celkový počet bodů (2022)

Celkový počet bodů (2023)

36.

Česká zemědělská univerzita v Praze

8600

8800

119.

Masarykova Univerzita

8100

8235

361.

Mendelova Univerzita

6360

7010

427.

Univerzita Palackého v Olomouci

5735

6695

486.

Univerzita Hradec Králové

5510

6430

845.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

4620

4700

Porovnání se zaměřuje na šest hlavních oblastí: infrastruktura, energie a změna klimatu, odpad, voda, transport a vzdělávání a výzkum. V každé z nich se vyplňuje 5 až 20 indikátorů, ke kterým je zároveň potřeba připojit důkaz například v podobě fotografie, odkazu na web nebo slovního popisu. V žebříčcích byly nově zařazeny otázky týkající se nakládání s organickým a elektro odpadem.  I díky tomu obdržela univerzita opětovně nejlepší hodnocení v oblasti odpadů, a to především kvůli dobře vyřešenému nakládání s organickým a toxickým odpadem – v pěti otázkách z šesti získala UP v této oblasti maximální počet bodů. Kladné body přineslo také množství zelených ploch v kampusech, jako je park u budovy přírodovědecké fakulty na Envelopě nebo Park Centra vzdělání a vědy UP v areálu Šlechtitelů a také pěší cesty jimiž parky a areál UP disponuje. Překvapivě byla také pozitivně hodnocena spotřeba elektrické energie na počet osob na univerzitě. Nově byly zařazeny také otázky týkající se strategie a reportu udržitelného rozvoje, čímž si UP v rámci oblasti vzdělávání a výzkumu polepšila, a získala další plusové body, a to i za obory, jejichž výuka zahrnuje problematiku udržitelnosti a klimatické změny.

Univerzita

Infrastruktura

Energie
a změna klimatu

Odpady

Voda

Doprava

Vzdělávání
a výzkum

ČZU

1150

1650

1725

1000

1500

1775

MU

1010

1550

1575

850

1600

1650

MENDELU


1140

885

1425

650

1360

1550

UP

720

1075

1650

800

1150

1300

UHK

60

1285

1575

460

1275

975

UTB

590

585

1200

550

700

1075

Celkově si nejlépe vedou vysoké školy v Nizozemsku a Velké Británii. První místo obsadila již tradičně nizozemská Wageningen University & Research, za ní skončila britská univerzita v Nottingham Trent University a trojici nejekologičtějších škol uzavřela německá univerzita Umwelt-campus Birkenfeld. Více informací najdete zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)