Nabídky práce a stáží

Pozice pro vědecké pracovníky a postdoky

18. 10. 2018

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel Letní školy slovanských studií.

18. 10. 2018

Katedra aplikované ekonomie Pracovní zařazení: docentka/docentObor: Marketingúvazek: 0,5; počet volných míst: 1termín nástupu: 1. ledna 2019Kvalifikační požadavky: habilitace v oboru marketing či oboru velice blízkém; aktivní...

13. 10. 2018

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení pracovní pozice lektor

8. 10. 2018

VYHLÁŠKA Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení funkcí: přednosty/přednostky Centra pro výuku infekčního lékařstvípřednosty/přednostky Ústavu veřejného zdravotnictví Kvalifik...

8. 10. 2018

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisují výběrové řízení k obsazení funkce přednosty / přednostky Kliniky zubního lékařství Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru...

8. 10. 2018

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisují výběrové řízení k obsazení funkce přednosty / přednostky Porodnicko - gynekologické kliniky Požadavky: vysokoškolské vzdělání...

8. 10. 2018

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisují výběrové řízení k obsazení funkce přednosty / přednostky Onkologické kliniky Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru...

8. 10. 2018

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisují výběrové řízení k obsazení funkce přednosty / přednostky Neurologické kliniky Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru...

8. 10. 2018

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisují výběrové řízení k obsazení funkce přednosty / přednostky Ústavu mikrobiologie Požadavky: vysokoškolské vzdělání přírodovědného...

25. 9. 2018

VYHLÁŠKA Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademické pozice: Ústav normální anatomie1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 1,00 Ú...

25. 9. 2018

Děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí katedry fyzioterapie v rozsahu úvazku 1,0 fondu pracovní doby (40 hodin týdně) s nástupem od 1. ledna 2019....

Nabídka zahraničních stáží pro studenty a vědecké pracovníky

18. 10. 2018

Rádi bychom Vás upozornili na nabídku praktické stáže s nástupem 15. 1. 2019 do 5. 7. 2019 s možností finanční podpory Erasmus+ na Ekonomické Univerzitě v Bratislavě, Slovensko. Jedná se o práci se zahraničními studenty a v...

18. 10. 2018

The Salerno State Conservatoire has some available places for pianists (répetiteur for opera repertoire and accompanist for string and wind instruments) which wishes to do an Erasmus+ traineeship.

16. 10. 2018

Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybranému zájemci stáž na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání Rady pro lidská práva a dalších...

12. 10. 2018

Rádi bychom Vás upozornili na nabídku praktické stáže s nástupem od ledna 2019 s možností finanční podpory Erasmus+ na Zahraničním oddělení, University of Pećs v Maďarsku.

11. 10. 2018

Přeshraniční kulturní Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá dobrovolnici či dobrovolníka se zájmem o kulturu a česko-německou spolupráci. Chceš si rozšířit obzory, naučit se jazyk, spolupořádat kulturní akce a přispět tak k...

9. 10. 2018

Zahraniční oddělení UP vyhlašuje novou výzvu v rámci Stipendijního programu UP na podporu praktických stáží do zemí mimo programové země Erasmus+ v roce 2019.

9. 10. 2018

Dovolujeme si Vás upozornit na nabídku stipendií na základě mezinárodních smluv a na blížící se termín odevzdání přihlášek.

8. 10. 2018

Rádi bychom Vás upozornili na nabídky praktických stáží pro rok 2019 s možností finanční podpory Erasmus+ na University of Macerata v Itálii.

4. 10. 2018

Přinášíme Vám nabídku praktické stáže na Zahraničním oddělení, University of Macerata, Itálie.

17. 9. 2018

Rádi bychom Vám na začátku nového akademického roku připomněli blížící se termíny uzávěrky stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2019/20.