Nabídky práce a stáží

Pozice pro vědecké pracovníky a postdoky

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Nabídka zahraničních stáží pro studenty a vědecké pracovníky

21. 1. 2021

Rádi bychom oslovili naše studenty a studentky, kteří mají zájem o vycestování v rámci programu Erasmus+ (KA103).

21. 1. 2021

Sdílíme nabídku praktické zahraniční stáže v oboru IT/Web Development.

20. 1. 2021

The Nationality Rooms Program is proud to announce the Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech or Slovak professionals to conduct research at the University of Pittsburgh during the 2021 Fall Term (late August to...

19. 1. 2021

Universum College opens the Call for Internship Opportunity under the Erasmus+ KA107 framework.

18. 1. 2021

The International Summer Academy for Women in Engineering (ISAE4W) offers an ideal opportunity for a selected group of highly-motivated and talented women (high school, college or undergraduate students) to experience top-class...

11. 1. 2021

GASE, Ministry of Science and Technology, Taiwan is going to host an intern camp in Taiwan from 28 June to 25 Aug, 2021 (about 8 weeks). GASE will provide about $1500 finance support to each student (the maximum worldwide...

11. 1. 2021

Dovolujeme si Vás informovat o blížících se termínech podání žádostí o stipendium na základě mezinárodních smluv.

7. 1. 2021

Dovolujeme si Vás informovat o vypsání stipendijní nabídky, která vychází z dohody o společném stipendijním programu mezi Českou republikou a Francií. Garantem programu, též zvaného „Barrande Fellowship Programme“, jsou MŠMT ČR a...

4. 1. 2021

Sdílíme stipendijní nabídku Hungarian Diaspora Scholarship pro možnosti bakalářského, magisterského i doktorského studia na University of Pécs v Maďarsku.

1. 1. 2021

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR informujeme o tom, že MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na stipendijní místa pro asistentky/asistenty českého jazyka...