Simon Wiesenthal

Simon Wiesenthal je světově uznávanou osobností v oblasti práva a jeho uplatňování v extrémních podmínkách válečných událostí, v boji za lidská práva národů, národností a ras, v boji proti totalitnímu bezpráví ve všech podobách a nepromlčitelnosti nejtěžších trestných činů. Vypátral více než 1.000 nacistických válečných zločinců.

Ocenění:

  • Čestný doktorát UP - 30. května 1996

Fotogalerie