Lumír Ondřej Hanuš

Lumír Ondřej Hanuš je olomoucký rodák a absolvent Univerzity Palackého. Od počátku své profesní kariéry se zaměřil nejen na dvě základní oblasti - identifikaci návykových přírodních látek a výzkum působení regulačních mechanismů na člověka. Napsal nejméně sto původních vědeckých prací a přehledových článků, jež byly publikovány v nejprestižnějších světových vědeckých časopisech. Lumír Hanuš je autorem několika prioritních objevů, které významně přispěly k rozvoji poznatků o působení cannabinoidů na molekulární úrovni. Svými objevnými pracemi otevřel cestu pro terapii drogových závislostí.

Je členem mezinárodní společnosti pro výzkum cannabinoidů a jeho práce jsou už více než 6400krát citovány ve světových vědeckých publikacích. Mezi nejvýznamnější patří vědecká práce publikovaná v časopise Science - "Isolation and structure of brain constituent that binds cannabinoid receptor". Jeho účast tkvěla v izolaci nové endogenní látky z mozku, která byla nazvána anandamid.

Ocenění:

  • Čestný doktorát - 4. května 2011

Fotogalerie