Lubomír Doležel

Lubomír Doležel je významnou vědeckou osobností na poli filologie, literární teorie a české literatury. Zasloužil se o založení bohemistických studií na Torontské univerzitě. V oboru literární teorie patří k nejuznávanějším a nejcitovanějším světovým autoritám. Prof. Doležel dlouhodobě spolupracuje s katedrou bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Spolu s profesory Kořenským a Kubíčkem byl členem přípravného výboru mezinárodní konference věnované Romanu Jakobsonovi, která se uskutečnila na podzim 2012. Profesor Lubomír Doležel zemřel 28. ledna 2017.

Ocenění:

  • Čestný doktorát UP - 2. října 2013