Josef T. Prchal

Josef Prchal je profesor vnitřního lékařství, genetiky a patologie na University Of Utah v Salt Lake City. Řadí se ke světově uznávaným odborníkům v oboru hematologie, genetiky a patologie. Mezi jeho největší vědecké přínosy patří zejména jeho podíl na odhalení původu krevních elementů ze společné krvetvorné kmenové buňky, všeobecně přijímaná charakteristika a klasifikace vrozených polycytemických stavů a objev vrozených mutací postihujících hypoxickou signální dráhu. Mnohaletá úzká spolupráce jej váže s Hemato-onkologickou klinikou, Ústavem lékařské biologie a Dětskou kliniku lékařské fakulty zvláště v souvislosti se studijními stážemi, které zprostředkoval tehdejším olomouckým vědeckým nadějím.

Čestný doktorát mu byl udělen 23. června 2011.

Fotogalerie