Jiří Městecký

Jiří F. Městecký je uznávaný světový imunolog, spoluobjevitel existence slizničního imunitního systému, struktury a funkce specializovaných lidských protilátek, které se účastní ochrany sliznic před infekcí. Měl klíčový podíl na odhalení molekulární struktury, mechanismu sekrece a mechanismů obranné funkce hlavního slizničního imunoglobulinu IgA. V posledních letech se soustřeďuje i na výzkum vakcíny, kterou by bylo možné užít při očkování proti nemoci AIDS.

Titul doctor honoris causa získal za mimořádný přínos k poznání mechanismů regulace a fungování slizničního imunitního systému. Významné byly také jeho zásluhy o rozvoj spolupráce světových imunologických pracovišť s olomouckými imunology a alergology. Univerzita Palackého tak ocenila nejen významné vědecké úspěchy imunologa, ale i jeho spolupráci se zdejšími badateli a lékaři.

Ocenění:

  • Čestný doktorát UP - 14. května 2013