Jiří Louda

Jiří Louda byl významným představitelem české a evropské heraldiky a předním odborníkem v nauce o vlajkách. Podílel se na tvorbě československých a českých státních symbolů. Konkrétně byl například autorem kresby velkého i malého státního znaku České republiky, znaku olomoucké arcidiecéze, prezidentské standarty a znaků mnoha krajů, měst a obcí České republiky. Nezastupitelnou roli sehrál při popularizaci heraldiky.

Jiří Louda byl také členem mnoha odborných mezinárodních institucí, například Mezinárodní heraldické akademie v Ženevě, Britské heraldické společnosti a Francouzské heraldické společnosti. Na Univerzitě Palackého obdržel čestný doktorát za celoživotní heraldické dílo. Zemřel 1. září 2015.

Ocenění:

  • Čestný doktorát UP - 28. června 2004