Jiří Bártek

Jeden z nejvýznamnějších českých vědců současnosti Jiří Bártek patří ke světové špičce v oblasti základního biomedicínského výzkumu a je nejcitovanějším vědcem českého původu v oblasti biologických a medicínských věd. Jako vedoucí několika prestižních evropských výzkumných laboratoří se zaměřuje především na výzkum regulačních mechanismů dělení nádorových buněk, a také mechanismů vedoucích ke vzniku nádorů. K výzkumu biologie nádorů se Jiří Bártek dostal již během svého studia na olomoucké lékařské fakultě. Zde působí i v současnosti. Stojí v čele jednoho z týmů Ústavu molekulární a translační medicíny. Je vůbec prvním absolventem v historii Univerzity Palackého, který od své alma mater obdržel čestný titul doctor honoris causa.

Ocenění:

  • Čestný doktorát UP - 31. března 2005
  • Cena Františka Běhounka - 2013