Jana Reichová

Jana Reichová je propagátorka české kultury v Austrálii. Jádrem jejích aktivit je publicistika, literatura a kultura. Objevila, vydala a popularizovala řadu exilových autorů a literárních děl. Po listopadových událostech v roce 1989 se zasloužila o navázání kontaktů s olomouckou univerzitou.

V roce 1968 odešla s rodinou do emigrace. Usadili se v Sydney. Stala se jednou z hlavních postav Společnosti pro vědu a umění v Sydney a kulturního života českého exilu v Austrálii. V 70. letech se zapojila do činnosti českého kulturního sdružení Bumerang. Po vzniku kanadského exilového vydavatelství 68 Publishers úzce spolupracovala s Jiřím Škvoreckým. V roce 1976 založila pro krajany vysílání v českém jazyce v rádiu SBS 2EA. Stala se hlavním hlasem českého vysílání v exilu. V devadesátých letech založila s manželem kulturní spolek Artspektrum (Czech-Australian Artspectrum Association), který se stal hlavním hybatelem v oblasti české kultury v Austrálii a Oceánii. Pro tuto organizaci vydávali umělecký a kulturní časopis Spektrum (1996–2002).

Ocenění:

  • Čestný doktorát UP - 2. října 2013