James F. Sallis

James F. Sallis je významnou vědeckou osobností v oblasti aktivního a zdravého životního stylu, preventivní medicíny a sportovních věd. Zabývá se podporou pohybové aktivity a pochopení vlivu politiky a podmínek prostředí na pohybovou aktivitu, výživu a obezitu. Napsal více než 500 vědeckých publikací; je jedním z nejčastěji citovaných autorů v oblasti sociálních věd na světě.

James F. Sallis od roku 1995 spolupracuje s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Metodologicky i materiálně se podílel na vytvoření výzkumné skupiny pro monitorování pohybové aktivity v České republice. Po celou dobu spolupráce usiloval o zapojování Fakulty tělesné kultury a Centra kinantropologického výzkumu do celosvětových výzkumných aktivit.

Ocenění:

  • Čestný doktorát UP - 5. prosince 2012

Video

Fotogalerie