Ivan Theimer

Ivan Theimer je významný představitel současného výtvarného umění, sochař a malíř. Jeho tvorba je spjata s Francií, kam olomoucký rodák emigroval na podzim roku 1968. Vedle malby a ilustrační tvorby se mezinárodního uznání dostaly jeho bronzové odlitky. Theimerova tvorba, v níž čerpá řadu podnětů z děl starých mistrů, si našla svébytné místo na umělecké scéně vedle soudobých trendů. Čestný doktorát obdržel na Univerzitě Palackého v oboru výtvarné umění.

Ocenění:

  • Čestný doktorát UP - 22. listopadu 1998