Bohdan Pomahač

Bohdan Pomahač je světoznámý plastický chirurg a absolvent Univerzity Palackého. Po studiu na olomoucké lékařské fakultě nastoupil na Brigham and Women's Hospital Boston, kde působil nejprve v laboratoři zabývající se genovým transferem do kožních buněk. Později přešel na chirurgickou kliniku. V roce 2007 se stal vedoucím popáleninového a traumatologického centra a vedoucím týmu se specializací na transplantace obličeje. Celkem provedl pět transplantací obličeje. Věnuje se i problematice transplantací horních a dolních končetin a zvažuje rozšíření programu na další těžce nahraditelné nebo dosud nenahraditelné orgány, jako průdušnice či břišní stěny. Na Univerzitě Palackého získal titul doctor honoris causa za významný přínos k rozvoji metod plastické chirurgie v oblasti obličejových rekonstrukcí.

Ocenění:

  • Čestný doktorát UP - 6. června 2013