Stanislav Kratochvíl

Stanislav Kratochvíl je výraznou osobností české psychologie a psychoterapie. Zabývá se především psychoterapií, zejména neuróz, hypnózou a sexuální terapií. Na Univerzitě Palackého přednáší od roku 1978. Jeho přednášky jsou vysoce ceněny po stránce obsahové i formální. Profesor Kratochvíl je současně vedoucím psychologem v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, kde se věnuje klinické praxi. Je autorem odborných monografií „Základy psychoterapie“, „Skupinová psychoterapie v praxi“, „Manželská a párová terapie“, „Sexuální dysfunkce“, „Klinická hypnóza“, „Experimentální hypnóza“ a „Příběhy terapeutických skupin“. Většina z nich vyšla i v polském překladu.

Ocenění:

  • Cena Františka Palackého - 14. května 2002