Oldřich Nečas

Oldřich Nečas byl vynikající představitel české a evropské biologie 20. století, osobou uznávanou a respektovanou v českých i světových odborných kruzích. Patří mu velké zásluhy o rozvoj buněčné biologie – oboru, který svými praktickými aplikacemi výrazně ovlivňuje pokrok medicíny na poli diagnostiky a léčby. Za své zásluhy v oblasti vědeckovýzkumné, pedagogické a vědecko-organizační obdržel mnohá uznání, medaile a čestná členství ve vědeckých společnostech. Nečas byl autorem nebo spoluautorem 19. vědeckých monografií a mnoha publikací v zahraničních a domácích vědeckých časopisech. Desítky let trvající spolupráce profesora Nečase s Univerzitou Palackého a jejím Ústavem biologie na lékařské fakultě přinesla výsledky v podobě společenských publikací a učebnic pro studenty lékařství. Zemřel 8. srpna 2008. 

Ocenění:

  • Cena Františka Palackého - 14. června 2000