Josef Jařab

Mezinárodně uznávaný literární vědec, amerikanista a překladatel Josef Jařab se zabývá dějinami americké literatury se zvláštním zřetelem k černošskému písemnictví a jeho místu v severoamerickém kulturním kontextu. Publikoval vědecké články, stati a studie v odborném tisku a knihách. S výraznou odezvou se setkala také jeho recenzentská, ediční a popularizační činnost. Jako první polistopadový rektor olomoucké univerzity se zasloužil o její novodobý rozvoj včetně obnovení a vzniku dalších fakult, navázání zahraničních kontaktů a mezinárodní spolupráce. Byl prezidentem Evropské asociace amerikanistů, členem rady boloňské Magny Charty Universitatum, působil jako rektor Středoevropské Univerzity v Budapešti a ve Varšavě. Je členem mnoha českých i mezinárodních vědeckých společností a držitelem čestných doktorátů britské a dvou amerických univerzit.

Svým celoživotním úsilím o prosazování hodnot vzdělanosti, lidskosti a demokracie si získal uznání rovněž jako občan a politik. Byl jedním ze zakládajících členů Občanského fóra v Olomouci, členem městského zastupitelstva a Rady města Olomouce, senátorem Parlamentu ČR, působil také jako člen nadace a programového výboru Fórum 2000 a poradního výboru nadace Vize 97. Večerní rozmluvy s hosty Univerzity Palackého, které vedl v devadesátých letech minulého století, si získaly mimořádnou oblibu univerzitní i olomoucké veřejnosti.

Ocenění:

  • Cena Františka Palackého - 13. června 2012