Eduard Petrů

Hlavním předmětem vědeckého zájmu významného vědce a pedagoga Eduarda Petrů, který působil od roku 1964 na olomoucké katedře bohemistiky, byla starší česká literatura a její specifika. Řadu studií věnoval rozboru a intepretaci jednotlivých jejích děl. Intenzivně se zabýval například osobností Petra Chelčického i parodickými postupy ve starší české literatuře. Jeho rozsáhlá badatelská činnost zahrnovala také literární medievalistiku a literaturu humanismu a renesance, teorii literatury, literárněvědnou metodologii a aplikaci kvantitativních metod v literární vědě. Významnou část práce zasvětil editorské popularizační činnosti, která čtenářům zpřístupnila řadu památek starší literatury. Trvalým okruhem jeho odborného zájmu se stala také starší česká literatura na území Moravy. Jeho jméno je spojeno se soutěžní přehlídkou vědeckých, populárně naučných a didaktických filmů Academia film Olomouc, řadu let byl lektorem olomouckého Filmového klubu a spolutvůrcem koncepce semináře Film a škola v Olomouci.

Profesor Petrů byl Cenou Františka Palackého oceněn in memoriam - zemřel ve chvílích, kdy byl Vědeckou radou UP vybrán jako její laureát.

Ocenění:

  • Cena Františka Palackého - 15. června 2006