UP v mezinárodních žebříčcích

Univerzita Palackého v posledních letech opakovaně boduje v prestižních mezinárodních srovnáních vysokých škol. Rankingy hodnotí vědecký výkon vysokých škol na základě dat z databáze Scopus nebo Web of Science), ve většině případů posuzují však také kvalitu výuky, internacionalizaci univerzitního prostředí, spolupráci s průmyslem a neakedemickou sférou apod. Důležitou součástí bývá i tzv. reputace. vědy, výzkumu a výuky dané univerzity.

Do jednoho z nejuznávanějších žebříčků THE World University Ranking, který se soustředí na hodnocení univerzit v několika oblastech (kvalita výuky, věda a výzkum, citovanost, mezinárodní prostředí univerzity a spolupráce s průmyslem), pronikla univerzita poprvé v roce 2015. Tehdy se tak zařadila mezi 800 nejrespektovanějších vysokých škol ze 70 zemí světa. V nejaktuálnějším žebříčku pro rok 2020 se Univerzita Palackého opět dostala do prestižní společnosti, letos hodnotící téměř 1400 nejrespektovanějších vysokých škol z 92 zemí světa, a obsadila pozici mezi 601. a 800. místem.

Univerzita Palackého v roce 2016 poprvé pronikla do prestižního mezinárodního žebříčku vysokých škol QS World University Rankings. Tento žebříček obsahuje 1000 univerzit a mezi TOP 800 vysokými školami má Česká republika sedm zástupců. Univerzita Palackého je mezi nimi pro rok 2020 na pátém místě, když v globálním hodnocení zaujímá 601.-650. pozici.

V dílčím žebříčku QS EECA zaměřeném na východní Evropu a centrální Asii bylo pro rok 2020 zahrnuto 350 institucí z 27 zemí. Univerzita Palackého se umístila na 44. příčce a polepšila si tedy oproti předchozímu roku o 2 příčky. Olomoucká univerzita byla nejlepší v ČR v indikátorech Citations per paper (8. celkově v žebříčku) a International Faculty (24. celkově v žebříčku).

V roce 2017 Univerzita Palackého poprvé pronikla do prestižního globálního žebříčku vysokých škol ARWU (Academic Ranking of World Universities), v němž obsadila 601. až 700. a figuruje tak ve všech žebříčcích takzvané Velké trojky, kam spolu se Šanghajským žebříčkem patří THE World University Rankings a QS World University Rankings. V nejnovějším vydání pro rok 2019 dosáhla Univerzita Palackého v Olomouci svého dosud nejlepšího umístění, když obsadila 501.–600. pozici a drží tak druhé místo v ČR. V souvislosti s ARWU si Univerzita Palackého v minulých letech připsala i další prvenství. Její fakulta tělesné kultury se v posledním vydání umístila na 151. až 200. místě globálního žebříčku sportovních vysokých škol Shanghai Ranking a drží tak v této kategorii již druhým rokem pozici české jedničky. Tento dílčí žebříček hodnotí zejména vědecko-výzkumný výkon pracovišť a olomouckou tělovýchovu staví na roveň například s University of Edinburgh, Florida State University nebo australskou Murdoch University.

Příslušnost k nejlepším světovým univerzitám potvrzuje i hodnocení amerického listu U. S. News, který sestavuje velmi ceněný žebříček U. S. News Best Global Universities Rankings. V roce 2015 olomoucká univerzita zaujala mezi hodnocenými 800 univerzitami 473. místo, což je oproti předchozímu roku posun o patnáct míst dopředu. V roce 2016, kdy v hodnocení přibylo dalších 250 univerzit, se udržela v první pětistovce a skončila na 494. pozici. V republikovém srovnání skončila Univerzita Palackého dokonce na druhém místě za Univerzitou Karlovou, o rok dříve byla na třetí příčce. V nejaktuálnějším žebříčku vydaném v listopadu 2019 se Univerzita Palackého umístila na 519. pozici. V tuzemském srovnání si stále drží třetí místo za Univerzitou Karlovou a Českým vysokým učením technickým, přestože je v hodnocení zahrnuto už dvanáct českých univerzit.

Poněkud odlišným pojetím se prezentuje žebříček U-Multirank věnující se oblastem týkajících se vzdělávací a výukové činnosti, výzkumu, předávání znalostí, úrovni internacionalizace a regionálního zapojení. Přestože se na první pohled nijak výrazně neliší od výše zmiňovaných žebříčků, je ojedinělý svým přístupem. U-Multirank nevyhodnocuje celkové skóre, ale umožňuje uživateli zvolit pro něj důležité kritérium a na jeho základě porovnat univerzitu s konkurenčními vysokoškolským prostředím.

Další žebříčky

V žebříčku nejkvalitnějších univerzit světa sestaveném The Center for World University Rankings (CWUR) v roce 2019 umístila na 572. místě a oproti počátečnímu roku si polepšila o 38 příček. Tisícovka hodnocených univerzit přitom představuje pouhá tři procenta všech vysokých škol na světě.

Díky vysokému počtu excelentních vědeckých publikací a čilé spolupráci se zahraničními výzkumníky uspěla UP také v mezinárodním hodnocení CWTS Leiden Ranking 2019. Na základě ukazatele celkového počtu publikací se Univerzita Palackého umístila na 656. příčce, což oproti minulému ročníku, kdy obsadila 660. příčku, představuje zlepšení o 4 místa.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Academic Ranking of World Universities (ARWU) - - - 601-700. místo 601-700. místo 501.–600. místo
U. S. News Best Global Universities Rankings 488. místo 473. místo 494. místo 479. místo 489. místo 519. místo
THE World University Rankings - 501.-600. místo 601.-800. místo 601.-800. místo 601.-800. místo 601.-800. místo
QS World University Rankings - - 651.-700. místo 701.-750. místo 651.-700. místo 601.–650. místo
The Center of World University Rankings (CWUR) 804. místo 724. místo 658. místo 600. místo 610. místo 572. místo
QS Emerging Europe and Central Asia Ranking 71.-80. místo 64. místo 59. místo 56. místo 46. místo 44. místo