Vědecká centra

Univerzita Palackého dlouhodobě patří mezi českými vysokými školami k nejúspěšnějším žadatelům o dotační podporu v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje OP VaVpI. Na území města Olomouce vyrostla díky univerzitním projektům vědecko-výzkumná centra, jejichž význam přesahuje hranice regionu. 

Ústav molekulární a translační medicíny

Ústav je technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum. Vědci usilují o lepší poznání molekulární podstaty nádorových a infekčních onemocnění. Výzkum zaměřují na identifikaci nových biomarkerů a terapeutických cílů.

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

RCPTM je moderním pracovištěm pro výzkum a vývoj nanomateriálů a chemických látek, které mohou najít uplatnění v medicíně, biotechnologiích, potravinářství i při ochraně životního prostředí. Vynikajících výsledků dosahují i zdejší optici, kteří nahlížejí do světa fotonů a kvantového zpracování informací či pronikají do tajů vesmíru a kosmického záření.

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

CRH je společným pracovištěm Přírodovědecké fakulty UP a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Vědci CRH využívají technologie a přístroje, z nichž některé jsou v Česku ojedinělé a i v Evropě se jimi může pochlubit jen několik výzkumných institucí.