Vědecké stáže

Nabídka zahraničních stáží pro studenty a věděcké pracovníky

15. 1. 2019

The Nationality Rooms Program is proud to announce the availability of the annual Ruth Crawford Mitchell Fellowship which will enable a Czech or Slovak professional to conduct research at the University of Pittsburgh during the...

10. 1. 2019

Community and volunteering Program in Tanzania.

9. 1. 2019

4 short-term programs that the University of Trento has especially conceived for master and last year’s bachelor students.

9. 1. 2019

Rádi bychom Vás informovali o tom, že Česko-německý fond budoucnosti vypisuje jedno- a dvousemestrální stipendia, která jsou určena studentům s mimořádným zájmem o jazyk, každodenní život, akademický výzkum a kulturu sousední...

8. 1. 2019

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme upozornit na aktualizovanou nabídku stipendijních míst na základě mezinárodních smluv.

7. 1. 2019

MSCA Meetup: Apply for a visit in Paris and build a successful project with a world-leading research team!

7. 1. 2019

The International Summer Academy for Women in Engineering (ISAE4W) offers an ideal opportunity for a selected group of highly-motivated and talented women (high school, college or undergraduate students) to experience top-class...

7. 1. 2019

Získat nové znalosti, porovnat životní styl i najít nové přátele, to je příležitost pro toho, kdo se vydá na zahraniční studijní pobyt. Jednou ze zemí, kam tradičně vyjíždějí na zkušenou studenti Univerzity Palackého, jsou Spojené...

3. 1. 2019

Rádi bychom vás upozornili na blížící se termín pro podávání přihlášek na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v akademickém roce 2019/2020 v rámci Merrillova programu.

21. 12. 2018

The University of Jyväskylä is pleased to welcome you to our 16th International Summer School in Human Sciences in May-June 2019.