Nabídky práce a stáží

Pozice pro vědecké pracovníky a postdoky

12. 10. 2020

Výběrové řízení CMTF na místo odborného asistenta v oboru sociální práce DĚKAN CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici odborný asistent v oboru...

12. 10. 2020

Děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení 3 pracovních míst na pozici odborný vědecký, výzkumný a vývojový pracovník v rozsahu úvazku min. 0,80 fondu pracovní doby (32 hodin...

9. 10. 2020

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků s termínem nástupu od 1. ledna 2021

15. 11. 2019

Field: Chemical Biology, Experimental Therapeutics, Cellular Biology, Translational Medicine, Data and Image analysis tools.

Nabídka zahraničních stáží pro studenty a vědecké pracovníky

15. 10. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci má pro akademický rok 2021/2022 přiděleny kvóty na stipendijní místa pro pobyty v následujících zemích: Rusko a Čína.

8. 10. 2020

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv.

5. 10. 2020

Při vytváření strategických partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci programu Erasmus + KA2 je UP pro období 2017-2020 nejlepší v ČR co do počtu Erasmus + KA2 schválených projektů strategických partnerství.

2. 10. 2020

The Ministry of Foreign Affairs, Taiwan is going to issue 50 exchange student scholarships to Czech Students in 2021.

2. 10. 2020

Dne 30. 9. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na 8 pozic Mladých dobrovolníků OSN pro rok 2021.

1. 10. 2020

Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD) nabízí celou řadu stipendií pro různé cílové skupiny pro akademický rok 2021-2022.

26. 9. 2020

On behalf of the Department of Medical Engineering and the International Office, University of Applied Sciences Upper Austria, we would like to invite students to the fourth „Winter School in Medical Engineering“ which will take...

18. 9. 2020

Rádi bychom upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku.

8. 6. 2020

Dovolujeme si sdílet informovace o nabídce prestižních víceletých stipendií ke studiu v Japonsku od roku 2021. Japonské ministerstvo školství Monbukagakusho každoročně vypisuje nabídku stipendií k absolvování studijních a...

11. 5. 2020

Dovolujeme si sdílet informaci o změnách v nabídce 56. ročníku letní školy slovenského jazyka a kultury „Studia Academica Slovaca 2020“.