Emeritní profesoři

Od roku 2004 přiznává rektor Univerzity Palackého vybraným významným vědcům, kteří odcházejí do důchodu, zvláštní práva emeritního profesora. Jde o symbolické ocenění jejich odborných i lidských kvalit, zároveň jde o přínos pro Univerzitu Palackého, která tímto způsobem neztrácí kontakt s lidmi, jejichž renomé  šíří dobré jméno univerzity.

Emeritnímu profesorovi poskytuje fakulta možnost dál vědecky bádat – vyhrazuje mu pracovní místo a umožňuje využívat zařízení a vybavení pracoviště. Svou přirozenou autoritou a prokázanou erudicí motivuje emeritní profesor mladé kolegy a studenty.

Práva emeritního profesora byla přiznána těmto osobnostem:

2024

prof. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.
v oblasti dramatických umění
garant: filozofická fakulta

2023

prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
v oblasti matematické analýzy
garant: přírodovědecká fakulta

2022

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
v oblasti fyzioterapie
garant: Fakulta tělesné kultury

prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
v oblasti biofyziky
garant: přírodovědecká fakulta

2021

prof. Danuše Nezvalová, CSc.
v oblasti obecné didaktiky a didaktiky fyziky
garant: přírodovědecká fakulta

prof. Dr. František Kunetka, Th.D.
v oblasti liturgické teologie
garant: cyrilometodějská teologická fakulta

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
v oblasti obecné lingvistiky
garant: filozofická fakulta

2020

prof. Ludmila Štěpánová, CSc.
v oblasti srovnávací slovanské jazykovědy
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
v oblasti teorie a dějin umění
garant: filozofická fakulta

2019

prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc.
v oblasti anorganické chemie
garant: přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.
v oblasti matematiky
garant: přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.
v oblasti optiky
garant: přírodovědecká fakulta

2018

prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
v oblasti matematické analýzy
garant: přírodovědecká fakulta

2017

prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
v oblasti historie
garant: filozofická fakulta

2016

prof. PhDr. Jiří Černý, CSc.
v oblasti románských jazyků
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Pavel Marek, Ph.D.
v oblasti historie
garant: filozofická fakulta

prof. RNDr. Pavel Peč, CSc.
v oblasti biochemie
garant: přírodovědecká fakulta

2015

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
v oblasti dějin výtvarných umění
garant: filozofická fakulta 

prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
v oblasti dějin výtvarných umění
garant: filozofická fakulta

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
v oblasti fyziky
garant: přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc.
v oblasti anglického jazyka
garant: filozofická fakulta

2014

prof. PhDr. Dušan Šimek
v oblasti andragogiky
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.
v oblasti německé literatury
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.
v oblasti srovnávací slovanské filologie
garant: filozofická fakulta

2013

prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
v oblasti dějin umění
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
v oblasti českého jazyka
garant: filozofická fakulta

prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.
v oblasti anorganické chemie
garant: přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.
v oblasti muzikologie
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.
v oblasti českých dějin
garant: filozofická fakulta

2012

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
v oblasti české literatury
garant: filozofická fakulta

prof. Dr. Phil. Gerlinda Šmausová, Priv.-Doz.
v oblasti sociologie
garant: filozofická fakulta

prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.
v oblasti zoologie
garant: přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc., dr.h.c.
v oblasti aplikované matematiky
garant: přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc.
v oblasti ruského jazyka
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Alena Burešová, CSc.
v oblasti teorie vyučování hudební výchovy
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc.
v oblasti anglického jazyka
garant: filozofická fakulta

2011

prof. ICDr. Edward Górecki
v oblasti církevního práva
garant: cyrilometodějská teologická fakulta

2010

prof. PhDr. Pavel Floss
v oblasti filozofie
garant: filozofická fakulta

prof. RNDr. Jan Slouka, CSc.
v oblasti organické chemie
garant: přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. František X. Halas, CSc.
v oblasti církevních dějin
garant: cyrilometodějská teologická fakulta

prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc.
v oblasti geologie
garant: přírodovědecká fakulta

2009

prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. 
v oblasti technických věd
garant: pedagogická fakulta

prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc.
v oblasti historie 
garant: filozofická fakulta

prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc.
v oblasti fyzikální chemie
garant: přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.
v oblasti pedagogiky
garant: pedagogická fakulta

2008

prof. RNDr. Ing. Jaroslav Pospíšil, DrSc.
v oblasti experimentální fyziky
garant: přírodovědecká fakulta  

prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc.
v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí
garant: přírodovědecká fakulta  

prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc.
v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí
garant: přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr. h. c.
v oblasti evropských studií a společenských věd
garant: pedagogická fakulta

2007

prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.
v oblasti anglické filologie
garant: filozofická fakulta

2006

prof. PhDr. Václav Kováříček, CSc.
v oblasti pedagogiky
garant: pedagogická fakulta

prof. PhDr. Rudolf Chadraba, CSc.
v oblasti dějin umění
garant: filozofická fakulta

prof. RNDr. Vladimír Majerník, DrSc.
v oblasti teoretické fyziky
garant: přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Miroslav Kopřiva, CSc
v oblasti jemné mechaniky
garant: přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. František Machala, DrSc.
v oblasti matematiky a deskriptivní geometrie
garant: přírodovědecká fakulta

2005

prof. PhDr. Karel Měkota, CSc.
v oblasti kinantropologie
garant: fakulta tělesné kultury

prof. RNDr. Milan Kotouček, CSc.
v oblasti analytické chemie
garant: přírodovědecká fakulta

prof. Zdeněk Kučera
v oblasti výtvarného umění
garant: pedagogická fakulta

prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc. 
v oblasti teorie a dějin české literatury
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc.
v oblasti české a slovanské filologie
garant: filozofická fakulta

2004

prof. RNDr. Václav Stužka, CSc.
v oblasti analytické chemie
garant: přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.
v oblasti botaniky
garant: pedagogická fakulta

prof. PhDr. Ladislav Daniel, CSc.
v oblasti hudební výchovy
garant: pedagogická fakulta

prof. Ing. Zdeněk Stránský, CSc.
v oblasti analytické chemie
garant: přírodovědecká fakulta

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)