U.S. News - Best Global Universities Rankings

V žebříčku U. S. News Best Global Universities Ranking uspěla UP už v roce 2014, kdy figurovala na 488. pozici. V roce 2015 si polepšila o 15 míst a poskočila na 473. místo. Českou republiku v roce 2014 v žebříčku zastupovaly jen tři univerzity, v roce 2015 se do něj probojovaly univerzity čtyři. O rok později, 2016, se UP umístila na 494. pozici, oproti předchozímu roku ale v hodnocení přibylo 250 univerzit a změnila se i skladba sledovaných indikátorů. V republikovém srovnání si UP meziročně o jednu příčku polepšila, skončila na druhém místě za Univerzitou Karlovou. Z tuzemských univerzit se do tisícovky nejlepších dostalo šest univerzit. V roce 2017 v tuzemském srovnání Univerzitu Palackého předstihlo ještě ČVUT, olomoucké vysoké učení tedy skončilo na třetí pozici. V globálním žebříčku si ale svoji pozici vylepšilo o 15 příček, celkově obsadilo 479 pozici. V nejaktuálnějším žebříčku U. S. News Best Global Universities Ranking vydaném v listopadu roku 2019 se Univerzita Palackého umístila na 519. příčce a udržela si 3. pozici v rámci České republiky, přestože v letošním žebříčku figuruje už 12 českých vysokých škol. V Subject Rankings hned dvakrát vylepšila svou pozici oproti předchozímu roku (Fyzika, Biologie a Biochemie), a také nově vybojovala umístění nejen v Klinické medicíně, ale i ve Společenských vědách a veřejném zdraví.

Žebříček pracuje s daty databáze Clarivate Analytics InCites, dříve Thomson Reuters. Vychází však také z údajů zaslaných samotnými univerzitami. Hodnotí se podle třinácti indikátorů, které sledují výkon univerzity zejména ve vědě, výzkumu a mezinárodní spolupráci. Součástí je stejně jako u THE žebříčku také reputation survey, tedy vyjádření a hodnocení akademiků z celého světa.

Porovnání českých vysokých škol v hodnocení U.S. News

Vysoká škola 2017 2018 2019
Univerzita Karlova v Praze 196. 204. 210.
ČVUT v Praze 410. 427. 465.
Univerzita Palackého v Olomouci 479. 489. 519.
Masarykova univerzita v Brně 543. 517. 577.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  868. 816. 904.
VUT v Brně 994. 990. 921.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 1044. 1093. 1144.
Česká zemědělská univerzita v Praze  1051. 1023. 1003.
Mendelova univerzita v Brně - 1159. 1228.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava - 1159. 1333.
Západočeská univerzita v Plzni - - 1390.
Univerzita Pardubice - - 1471.

Zdroj: usnews.com