U.S. News - Best Global Universities Rankings

V žebříčku U. S. News Best Global Universities Ranking uspěla UP už v roce 2014, kdy figurovala na 488. pozici. V roce 2015 si polepšila o 15 míst a poskočila na 473. místo. Českou republiku v roce 2014 v žebříčku zastupovaly jen tři univerzity, v roce 2015 se do něj probojovaly univerzity čtyři. O rok později, 2016, se UP umístila na 494. pozici, oproti předchozímu roku ale v hodnocení přibylo 250 univerzit a změnila se i skladba sledovaných indikátorů. V republikovém srovnání si UP meziročně o jednu příčku polepšila, skončila na druhém místě za Univerzitou Karlovou. Z tuzemských univerzit se do tisícovky nejlepších dostalo šest univerzit. V roce 2017 v tuzemském srovnání Univerzitu Palackého předstihlo ještě ČVUT, olomoucké vysoké učení tedy skončilo na třetí pozici. V globálním žebříčku si ale svoji pozici vylepšilo o 15 příček, celkově obsadilo 479 pozici. V nejaktuálnějším žebříčku U. S. News Best Global Universities Ranking vydaném v říjnu rok 2020 se Univerzita Palackého umístila v globálním hodnocení na 529. příčce, v evropském hodnocení si dokonce polepšila o 9 míst na 228. pozici a v rámci  České republiky si stále drží 3. místo, přestože v žebříčku figuruje celkem 11 českých vysokých škol. V Subject Rankings si Univerzita Palackého svou pozici oproti předchozímu roku vylepšila hned třikrát ze šesti případů, a to v oblasti Fyziky, Botaniky a Zoologie a Společenských věd a veřejného zdraví.

Žebříček pracuje s daty databáze Clarivate Analytics InCites, dříve Thomson Reuters. Vychází však také z údajů zaslaných samotnými univerzitami. Hodnotí se podle třinácti indikátorů, které sledují výkon univerzity zejména ve vědě, výzkumu a mezinárodní spolupráci. Součástí je stejně jako u THE žebříčku také reputation survey, tedy vyjádření a hodnocení akademiků z celého světa.

Porovnání českých vysokých škol v hodnocení U.S. News

U.S. News - Best Global Universities Rankings 2019 (vydané 2018) 2020 (vydané 2019) 2021 (vydané 2020)
Univerzita Karlova v Praze 204. 210. 210.
ČVUT v Praze 427. 465. 516.
Univerzita Palackého v Olomouci 489. 519. 529.
Masarykova univerzita v Brně 517. 577. 555.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 816. 904. 941.
Česká zemědělská univerzita v Praze 1023. 1003. 1030.
VUT v Brně 990. 921. 1068.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 1093. 1144. 1187.
Mendelova univerzita v Brně 1159. 1228. 1288.
Ostravská univerzita - - 1339.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 1159. 1333. 1452.
Západočeská univerzita v Plzni - 1390. -
Univerzita Pardubice - 1471. -

Zdroj: usnews.com