U-Multirank

Univerzita Palackého se účastní jak institucionálního hodnocení, tak tzv. field-based žebříčků. Žebříček U-Multirank se věnuje oblastem týkajících se vzdělávací a výukové činnosti, výzkumu, předávání znalostí, úrovni internacionalizace a regionálního zapojení. Přestože se na první pohled nijak výrazně neliší od jiných žebříčků, je ojedinělý svým přístupem. U-Multirank nevyhodnocuje celkové skóre, ale umožňuje uživateli zvolit pro něj důležité kritérium a na jeho základě porovnat univerzitu s konkurenčními vysokoškolským prostředím. V porovnání s ostatními univerzitami v tuzemsku vyniká v excelentních publikacích či citovanosti vědeckých prací.

U-Multirank, Results 2019: Palacký University Olomouc (vybrané indikátory), 11. 6. 2019

Umístění UP mezi 18 českými univerzitami

VÝZKUM

 

Citovanost

1.

Excelentní publikace

1.

TRANSFER POZNATKŮ

 

Udělené patenty (absolutní počet)

1.

Udělené patenty (vzhledem k velikosti)

1.

Publikace citované v patentech

1.

Mezinárodní společné publikace

1.

Zdroj: U-Multirank